دلایل اصلی سقوط هواپیمای تهران-یاسوج منتشر شد؛ سقوط تقصیر خلبان نیست

قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران: وقتی که دو ماه قبل از حادثه سقوط دردناک هواپیمای ATR آسمان(به تاریخ مکاتبه دقت شود) واضح و صریح و کتبا به رییس فعلی سازمان نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری کتبا اعلام که در مجموعه شما چه می گذرد!

دلایل سقوط هواپیمای یاسوج:

۱- علت سقوط یخ زدگی بال هواپیماست. هواپیما مجهز به سیستم AD (جلوگیری از یخ زدگی بال) نبوده است.
۲-مجوز بهره برداری از هواپیما C of A غیر قانونی صادر شده است.
۳- شرکت بهره بردار در بکار گیری گروه کروی پرواز قصور کرده است.
۴- سیستمELT هواپیما نقص داشته و عمل نکرده است.(دلیل فرعی)
۵-هواپیمای ATR مناسب شرایط اقلیمی ایران نیست و محدودیت های زیادی از جمله دما و ارتفاع(high&hot) داراست.
۶- قصور شرکت فرودگاه ها هم مطرح می باشد.
۷-ربطی هم به تحریم ها ندارد
۸- تقصیر خلبان نیست