تفریحات سالم

تفریحات سالم

ساخت وبلاگ

امکانات وب

نقش سولفات روي بر مرکبات

منابع مختلفي مي توانند در صورت لزوم روي را تأمين کنند. سولفات روي (??? روي) معمولاً براي تأمين مقدار مورد نياز روي در هنگام استفاده از کودهاي شيميايي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين ماده مي تواند قبل از کاشت پخش و ترکيب شود، يا در کود استارتر استفاده شود. اين ترکيب با ساير کودهاي خشک ميتواند به خوبي ترکيب شود. تقريباً ??/? کيلوگرم از ماده سولفات روي ? ليتر روي در هکتار تأمين ميکند.

Citrus

به کار بردن اين نوع کود بر شاخ و برگ روي به طور مداوم در اصلاح کمبودهاي اين ماده مغذي مؤثر نبوده است. اين روش کاربرد فقط بايد به صورت آزمايشي استفاده شود. براي به کاربردن اين کود بر روي برگها، پودر سولفات روي را مي توان در آب حل کرد و روي بافت برگها اعمال کرد. وقتي ميزان ?? ليتر آب در هکتار استفاده مي شود، مقدار حل شده بايد ??/? تا ??/? کيلوگرم روي در هر هکتار بايد تامين شود.

کمبود روي به طور قابل توجهي رشد و پتانسيل عملکرد مرکبات را کاهش مي دهد. همانطور که آزمايشات بر روي مرکبات (به خصوص پرتقال) نشان مي دهد، سطح پايين روي موجب کاهش تعداد و اندازه ميوه در هر درخت شده و در نتيجه اين کمبود، بازده کاهش مييابد.

کودهاي حاوي روي بر خاک و شاخ و برگ درختان به کار ميرود؛ اين نوع کوددهي بر افزايش عملکرد مرکبات مؤثر هستند. در برخي مطالعات، پس از استفاده از سولفات روي بر مرکبات به خصوص در مورد پرتقال و گريپ فروت، محققان همچنين از افزايش مقدار آب در ميوهها خبر دادهاند.

روي همچنين ميزان اسيد اسکوربيک در ميوهها را افزايش ميدهد. در صورت کمبود شديد روي، ميوه ها ممکن است به شکل نادرست شکل گرفته، از ميزان آب آنها نيز کاسته شده و همچنين آب موجود در آنها نيز فاقد طعم شود.

در ابتدا علائم کمبود روي به عنوان لکههاي کلروتيک بر روي برگها (“برگ شته”) و / يا نواحي بين رگبرگي سفيد ظاهر ميشود. برگهاي جديد بطور قابل ملاحظهاي داراي رشد ناقص هستند، زيرا شاخههاي داخلي دچار کوتاه شدگي ميشوند. مي توان با استفاده از اسپري کودهاي حاوي روي (مثل روي سولفات) بر روي شاخ و برگ، مشکل را در برگهاي عقبي اصلاح کرد.

دستورالعملهاي عمومي براي کاربرد روي

نقش اصلي روي به عنوان يک عامل سازنده آنزيم ها و درگير شدن در توليد تنظيم کننده هاي رشد که مربوط به کشيدگي دروني و توسعه کلروپلاست است. کمبود روي به طور قابل توجهي رشد و پتانسيل عملکرد را کاهش مي دهد. سطح پايين روي باعث کاهش تعداد ميوه در هر درخت شده وحتي اندازه ميوهها کوچک مي شود و در نهايت باعث کاهش بازده ميشود. کاربرد اين کود بر خاک و شاخ و برگ هر دو در افزايش عملکرد توليد مرکبات مؤثر هستند.

نقش گوگرد در توليد مرکبات

علاوه بر روي، گوگرد نيز در توليد مرکبات (گرچه به ميزان نسبتاً کمي) مورد نياز است، اما هنگامي که منابع محدود هستند، گوگرد تأثير مستقيمي بر عملکرد مرکبات دارد. علاوه بر سولفات روي غالباً در کودهاي N-P-K، فرمولاسيون ريز مغذي يا آب آبياري به اندازه کافي گوگرد وجود دارد تا نيازهاي محصول را برآورده سازد.

گوگرد يکي از عناصر مهم آنزيمها و پروتئينهاي ديگر است و براي تشکيل کلروفيل در توليد مرکبات مورد نياز است. گوگرد همچنين براي سنتز اسيدهاي آمينه ضروري سيستئين و متيونين مورد نياز است.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : نقش,سولفات,روی,بر,مرکبات, نویسنده : سامان بازدید : 21 تاريخ : پنجشنبه 26 تير 1399 ساعت: 18:12

نقش سولفات روي بر مرکبات

منابع مختلفي مي توانند در صورت لزوم روي را تأمين کنند. سولفات روي (??? روي) معمولاً براي تأمين مقدار مورد نياز روي در هنگام استفاده از کودهاي شيميايي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين ماده مي تواند قبل از کاشت پخش و ترکيب شود، يا در کود استارتر استفاده شود. اين ترکيب با ساير کودهاي خشک ميتواند به خوبي ترکيب شود. تقريباً ??/? کيلوگرم از ماده سولفات روي ? ليتر روي در هکتار تأمين ميکند.

Citrus

به کار بردن اين نوع کود بر شاخ و برگ روي به طور مداوم در اصلاح کمبودهاي اين ماده مغذي مؤثر نبوده است. اين روش کاربرد فقط بايد به صورت آزمايشي استفاده شود. براي به کاربردن اين کود بر روي برگها، پودر سولفات روي را مي توان در آب حل کرد و روي بافت برگها اعمال کرد. وقتي ميزان ?? ليتر آب در هکتار استفاده مي شود، مقدار حل شده بايد ??/? تا ??/? کيلوگرم روي در هر هکتار بايد تامين شود.

کمبود روي به طور قابل توجهي رشد و پتانسيل عملکرد مرکبات را کاهش مي دهد. همانطور که آزمايشات بر روي مرکبات (به خصوص پرتقال) نشان مي دهد، سطح پايين روي موجب کاهش تعداد و اندازه ميوه در هر درخت شده و در نتيجه اين کمبود، بازده کاهش مييابد.

کودهاي حاوي روي بر خاک و شاخ و برگ درختان به کار ميرود؛ اين نوع کوددهي بر افزايش عملکرد مرکبات مؤثر هستند. در برخي مطالعات، پس از استفاده از سولفات روي بر مرکبات به خصوص در مورد پرتقال و گريپ فروت، محققان همچنين از افزايش مقدار آب در ميوهها خبر دادهاند.

روي همچنين ميزان اسيد اسکوربيک در ميوهها را افزايش ميدهد. در صورت کمبود شديد روي، ميوه ها ممکن است به شکل نادرست شکل گرفته، از ميزان آب آنها نيز کاسته شده و همچنين آب موجود در آنها نيز فاقد طعم شود.

در ابتدا علائم کمبود روي به عنوان لکههاي کلروتيک بر روي برگها (“برگ شته”) و / يا نواحي بين رگبرگي سفيد ظاهر ميشود. برگهاي جديد بطور قابل ملاحظهاي داراي رشد ناقص هستند، زيرا شاخههاي داخلي دچار کوتاه شدگي ميشوند. مي توان با استفاده از اسپري کودهاي حاوي روي (مثل روي سولفات) بر روي شاخ و برگ، مشکل را در برگهاي عقبي اصلاح کرد.

دستورالعملهاي عمومي براي کاربرد روي

نقش اصلي روي به عنوان يک عامل سازنده آنزيم ها و درگير شدن در توليد تنظيم کننده هاي رشد که مربوط به کشيدگي دروني و توسعه کلروپلاست است. کمبود روي به طور قابل توجهي رشد و پتانسيل عملکرد را کاهش مي دهد. سطح پايين روي باعث کاهش تعداد ميوه در هر درخت شده وحتي اندازه ميوهها کوچک مي شود و در نهايت باعث کاهش بازده ميشود. کاربرد اين کود بر خاک و شاخ و برگ هر دو در افزايش عملکرد توليد مرکبات مؤثر هستند.

نقش گوگرد در توليد مرکبات

علاوه بر روي، گوگرد نيز در توليد مرکبات (گرچه به ميزان نسبتاً کمي) مورد نياز است، اما هنگامي که منابع محدود هستند، گوگرد تأثير مستقيمي بر عملکرد مرکبات دارد. علاوه بر سولفات روي غالباً در کودهاي N-P-K، فرمولاسيون ريز مغذي يا آب آبياري به اندازه کافي گوگرد وجود دارد تا نيازهاي محصول را برآورده سازد.

گوگرد يکي از عناصر مهم آنزيمها و پروتئينهاي ديگر است و براي تشکيل کلروفيل در توليد مرکبات مورد نياز است. گوگرد همچنين براي سنتز اسيدهاي آمينه ضروري سيستئين و متيونين مورد نياز است.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : نقش,سولفات,روی,بر,مرکبات, نویسنده : سامان بازدید : 25 تاريخ : پنجشنبه 26 تير 1399 ساعت: 18:09

کتابفروشي اينترنتي

کتابفروشي آنلاين کاواک از سال ???? فعاليت خود را در زمينه‌ي بررسي و معرفي کتاب آغاز نموده است. در طول مدت فعاليت به جهت همراهي و اشتياق و جذب مخاطبين بيشتر بر آن شديم تا وبگاه کاواک را راه اندازي نماييم.
هدف اصلي کاواک معرفي مجموعه‌اي از بهترين و تازه‌ترين‌هاي نشر ايران و جهان است که براي تمامي گروه هاي سني از جمله کودک و نوجوان ارائه مي گردد. وبگاه کاواک قصد دارد با کيفيتي مطلوب و در کمترين زمان ممکن فرايند ارسال و تحويل را چه در داخل و چه در خارج از کشور براي کتاب‌خوانان عزيز فراهم سازد.
علاوه بر وبگاه، مجله‌ي کاواک و خبرنامه، روزانه با مطالب مربوط به حوزه فرهنگ و هنر در خدمت شما عزيزان خواهد بود. همچنين فعاليت کاواک در فضاي مجازي از جمله توييتر، اينستاگرام، تلگرام و گودريدز ادامه‌ داشته و منتظر شنيدن نظرات شما عزيزان هستيم.

خريد کتاب با موضوعات مختلف از جمله عمومي, هنري, روانشناسي, کودک و نوجوان, درسي و دانشگاهي و غيره
از کتابفروشي کاواک

:heavy_check_mark: داراي نماد اعتماد الکترونيک
:heavy_check_mark: ارسال به سراسر نقاط دنيا
:heavy_check_mark: تحويل فوري کتاب در تهران
:heavy_check_mark: سفارشات بالاي دويست هزار تومان ارسال رايگان

جهت مشاهده‌ کتابها به وب سايت کاواک مراجعه نماييد:
https://www.cavack.com

هم‌ چنين مي‌ توانيد جهت مطالعه درمورد موضوعات مختلف از جمله معرفي و نقد کتاب,تازه‌ هاي نشر,نويسندگان, شخصيت‌ هاي برجسته و غيره به مجله‌ي کاواک مراجعه نماييد:
https://mag.cavack.com/

لطفا به جمع ما در شبکه‌ هاي اجتماعي بپيونديد : cavackonline#
اينستاگرام : https://www.instagram.com/cavackonline
تلگرام : https://t.me/cavackonline

آدرس : تهران، يوسف آباد، خيابان اسدآبادي، پلاک 311، طبقه اول، واحد 2
شماره تماس : 88061153

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : کتابفروشی,اینترنتی, نویسنده : سامان بازدید : 23 تاريخ : چهارشنبه 25 تير 1399 ساعت: 22:24

فروشگاه کتاب

کتابفروشي آنلاين کاواک از سال ???? فعاليت خود را در زمينه‌ي بررسي و معرفي کتاب آغاز نموده است. در طول مدت فعاليت به جهت همراهي و اشتياق و جذب مخاطبين بيشتر بر آن شديم تا وبگاه کاواک را راه اندازي نماييم.
هدف اصلي کاواک معرفي مجموعه‌اي از بهترين و تازه‌ترين‌هاي نشر ايران و جهان است که براي تمامي گروه هاي سني از جمله کودک و نوجوان ارائه مي گردد. وبگاه کاواک قصد دارد با کيفيتي مطلوب و در کمترين زمان ممکن فرايند ارسال و تحويل را چه در داخل و چه در خارج از کشور براي کتاب‌خوانان عزيز فراهم سازد.
علاوه بر وبگاه، مجله‌ي کاواک و خبرنامه، روزانه با مطالب مربوط به حوزه فرهنگ و هنر در خدمت شما عزيزان خواهد بود. همچنين فعاليت کاواک در فضاي مجازي از جمله توييتر، اينستاگرام، تلگرام و گودريدز ادامه‌ داشته و منتظر شنيدن نظرات شما عزيزان هستيم.

خريد کتاب با موضوعات مختلف از جمله عمومي, هنري, روانشناسي, کودک و نوجوان, درسي و دانشگاهي و غيره
از کتابفروشي کاواک

:heavy_check_mark: داراي نماد اعتماد الکترونيک
:heavy_check_mark: ارسال به سراسر نقاط دنيا
:heavy_check_mark: تحويل فوري کتاب در تهران
:heavy_check_mark: سفارشات بالاي دويست هزار تومان ارسال رايگان

جهت مشاهده‌ کتابها به وب سايت کاواک مراجعه نماييد:
https://www.cavack.com

هم‌ چنين مي‌ توانيد جهت مطالعه درمورد موضوعات مختلف از جمله معرفي و نقد کتاب,تازه‌ هاي نشر,نويسندگان, شخصيت‌ هاي برجسته و غيره به مجله‌ي کاواک مراجعه نماييد:
https://mag.cavack.com/

لطفا به جمع ما در شبکه‌ هاي اجتماعي بپيونديد : cavackonline#
اينستاگرام : https://www.instagram.com/cavackonline
تلگرام : https://t.me/cavackonline

آدرس : تهران، يوسف آباد، خيابان اسدآبادي، پلاک 311، طبقه اول، واحد 2
شماره تماس : 88061153

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : فروشگاه,کتاب, نویسنده : سامان بازدید : 26 تاريخ : چهارشنبه 25 تير 1399 ساعت: 22:21

نکاتي که در انتخاب پرده اهميت دارد؟

نکاتي که در انتخاب پرده اهميت دارد؟

cc0_p1.jpg

يکي از مهم ترين ارکان چيدمان خانه هاي ايراني پرده است که هميشه خانم ها به آن توجه ويژه اي داشته و دارند.

پرده عنصر اصلي در طراحي دکوراسيون داخلي منزل بوده و مي تواند ترکيبي از رنگ ها و مدل هاي گوناگوني را به تناسب ساختمان و وسايل منزل داشته باشد.

انتخاب درست پرده از لحاظ رنگ، مدل و جنس پارچه و تناسب آن با ساير لوازم منزل جلوه بسيار زيبايي به خانه شما مي دهد. در اين مقاله قصد داريم به بررسي نکات مهمي که هنگام انتخاب پرده بايد مد نظر قرار دهيد، بپردازيم.

از آن جايي که امروزه افراد با کمبود وقت مواجه هستند ديگر مانند گذشته زمان کافي براي خريد کردن نداشته و اکثر کارهاي خود را از طريق اينترنت و فضاي مجازي انجام مي دهند. از اين رو ما در وب سايت آقاي پرده شرايطي را فراهم کرده ايم که شما بتوانيد تنها از طريق تماس يا پيام با کارشناسان فروش ما ارتباط بگيريد؛ تيم مشاوره ما به منزل يا محل کار شما مراجعه مس کنند و شما مي توانيد با نمونه پارچه هاي مختلف آشنا شده و از پيشنهادات و راهنمايي هاي تيم حرفه اي و باتجربه آقاي پرده استفاده کنيد.

ubic_p2.jpg

نکته اي که بايد هميشه در انتخاب پرده به آن دقت داشته باشيد اين است که پرده اي که مي خواهيد انتخاب کنيد بايد با چيدمان و دکوراسيون خانه شما همخواني داشته باشد.

انتخاب مدل و رنگ پرده نشان دهنده حال هواي منزل شما و ساکنان آن است؛ پس تا آن جا که ممکن است و با ساير عناصر دکوراسيون منزل شما همخواني درد، از مدل هاي شاد و رنگ هاي روشن استفاده کنيد. در ادامه به 10 نکته طلايي که حين انتخاب پرده بايد به آن ها توجه کنيد، مي پردازيم:

1-اندازه گيري پرده نياز به تخصص دارد و اگر شما تجربه اين کار را نداريد حتما از افراد حرفه اي استفاده کنيد. زيرا ابعاد پرده در اجرا به شدت مهم است و ابعاد درست زيبايي پرده را دو چندان مي کند.

2-اگر احساس مي کنيد که تعداد پنجره هاي منزل شما کافي نيست، حتما از پرده هايي با جنس تور و حرير استفاده کنيد تا نور کافي در منزل داشته باشيد. هنگام خريد پرده پذيرايي اگر به سراغ پارچه هاي توري يا حرير مي رويد به کيفيت پارچه دقت داشته باشيد؛ چرا که اين پارچه ها درجه بندي کيفي مختلفي دارند و پارچه هايي که از الياف مصنوعي تشکيل شده اند کيفيت پايين تري داشته و مناسب اين فضا نيستند.

3-اگر پنجره هايي با ابعاد بزرگ داريد و نگران پوشيده شدن بخش زيادي از ديوارها هستيد، مي توانيد از تورهاي تقريبا هم رنگ ديوارها استفاده کنيد. در اين مورد نيز از تجربه افراد متخصص استفاده کنيد تا بهترين انتخاب را داشته باشيد.

4-فضاي داخلي منزل چهار رکن اساسي دارد؛ سقف، ديوار، کف و مبلمان. اما دقت داشته باشيد که بهتر است در چيدمان نهايي يکي از اين عناصر را به عنوان عنصر اصلي و ساير عناصر را براي تقويت ديگر موارد در نظر بگيريد.

5-در انتخاب مدل پرده دقت کنيد که نور را به اندازه کافي تامين کند؛ مدل هاي زيادي هستند که امکان تنظيم نور عبوري را در اختيار شما قرار نمي دهند و همين نکته مي تواند تاثير منفي در دکوراسيون منزل شما داشته باشد.

6-يکي از پرسش هايي که همواره در انتخاب پرده ها مطرح مي شود اين است که آيا پرده پارچه اي در کنار پرده کرکره اي مي تواند قرار بگيرد يا خير؟ درست است که در نگاه اول اين دو مدل پرده با هم تفاوت دارند، اما شايد برايتان جالب باشد که اهالي فن اين حوزه معتقد هستند که اين دو مدل پرده به شرط آن که به درستي در کنار هم قرار بگيرند مي توانند جلوه خاصي داشته و به زيبايي محيط بيفزايند.

 

7-يکي ديگر از نکاتي که از جانب متخصصصان اين حوزه توصيه نيز مي شود اين است که براي مکان هايي که قصد استراحت در آن را داريد از پرده هاي شيد و زبرا استفاده کنيد. زيرا اين پرده ها قابليت کم و زياد کردن نور را دارند. به اين نکته توجه کنيد که خريد پرده زبرا و انتخاب طرح و رنگ متناسب با فضا و دکوراسيون داخلي با توجه به تنوع زياد اين مدل از پرده هميشه کار سختي بوده و بايد حتما از تجربه و راهنمايي فروشندگان استفاده کنيد و از آن ها بخواهيد تا نمونه کارهاي مختلف را به شما نشان دهند و با کمک آن ها بهترين گزينه را انتخاب کنيد.

8-يکي از دغدغه هاي اصلي در انتخاب پرده اندازه قد آن است. البته اين موضوع کاملا به سليقه شخصي شما بستگي دارد؛ چرا که مي توان به هر ميزان قد پرده را در نظر گرفت. به طور مثال انتهاي پرده هم سطح زمين باشد يا اينکه مقداري روي زمين کشيده شود.

9-براي حاشيه پرده و نصب چوب پرده 2.5 سانت در نظر بگيريد. اين اندازه باعث شکيل تر شدن پرده شما مي شود.

10-نکته آخر اينکه هميشه پرده را در بالاترين حد نسبت به سقف نصب کنيد؛ اين کار سبب مي شود تا طرح و مدل پرده به خوبي نمايان شده و زيبايي پرده چند برابر شود.

منبع: شفقنا

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : نکاتی,که,در,انتخاب,پرده,اهمیت,دارد؟, نویسنده : سامان بازدید : 27 تاريخ : سه شنبه 24 تير 1399 ساعت: 20:07

نکاتي که در انتخاب پرده اهميت دارد؟

نکاتي که در انتخاب پرده اهميت دارد؟

cc0_p1.jpg

يکي از مهم ترين ارکان چيدمان خانه هاي ايراني پرده است که هميشه خانم ها به آن توجه ويژه اي داشته و دارند.

پرده عنصر اصلي در طراحي دکوراسيون داخلي منزل بوده و مي تواند ترکيبي از رنگ ها و مدل هاي گوناگوني را به تناسب ساختمان و وسايل منزل داشته باشد.

انتخاب درست پرده از لحاظ رنگ، مدل و جنس پارچه و تناسب آن با ساير لوازم منزل جلوه بسيار زيبايي به خانه شما مي دهد. در اين مقاله قصد داريم به بررسي نکات مهمي که هنگام انتخاب پرده بايد مد نظر قرار دهيد، بپردازيم.

از آن جايي که امروزه افراد با کمبود وقت مواجه هستند ديگر مانند گذشته زمان کافي براي خريد کردن نداشته و اکثر کارهاي خود را از طريق اينترنت و فضاي مجازي انجام مي دهند. از اين رو ما در وب سايت آقاي پرده شرايطي را فراهم کرده ايم که شما بتوانيد تنها از طريق تماس يا پيام با کارشناسان فروش ما ارتباط بگيريد؛ تيم مشاوره ما به منزل يا محل کار شما مراجعه مس کنند و شما مي توانيد با نمونه پارچه هاي مختلف آشنا شده و از پيشنهادات و راهنمايي هاي تيم حرفه اي و باتجربه آقاي پرده استفاده کنيد.

ubic_p2.jpg

نکته اي که بايد هميشه در انتخاب پرده به آن دقت داشته باشيد اين است که پرده اي که مي خواهيد انتخاب کنيد بايد با چيدمان و دکوراسيون خانه شما همخواني داشته باشد.

انتخاب مدل و رنگ پرده نشان دهنده حال هواي منزل شما و ساکنان آن است؛ پس تا آن جا که ممکن است و با ساير عناصر دکوراسيون منزل شما همخواني درد، از مدل هاي شاد و رنگ هاي روشن استفاده کنيد. در ادامه به 10 نکته طلايي که حين انتخاب پرده بايد به آن ها توجه کنيد، مي پردازيم:

1-اندازه گيري پرده نياز به تخصص دارد و اگر شما تجربه اين کار را نداريد حتما از افراد حرفه اي استفاده کنيد. زيرا ابعاد پرده در اجرا به شدت مهم است و ابعاد درست زيبايي پرده را دو چندان مي کند.

2-اگر احساس مي کنيد که تعداد پنجره هاي منزل شما کافي نيست، حتما از پرده هايي با جنس تور و حرير استفاده کنيد تا نور کافي در منزل داشته باشيد. هنگام خريد پرده پذيرايي اگر به سراغ پارچه هاي توري يا حرير مي رويد به کيفيت پارچه دقت داشته باشيد؛ چرا که اين پارچه ها درجه بندي کيفي مختلفي دارند و پارچه هايي که از الياف مصنوعي تشکيل شده اند کيفيت پايين تري داشته و مناسب اين فضا نيستند.

3-اگر پنجره هايي با ابعاد بزرگ داريد و نگران پوشيده شدن بخش زيادي از ديوارها هستيد، مي توانيد از تورهاي تقريبا هم رنگ ديوارها استفاده کنيد. در اين مورد نيز از تجربه افراد متخصص استفاده کنيد تا بهترين انتخاب را داشته باشيد.

4-فضاي داخلي منزل چهار رکن اساسي دارد؛ سقف، ديوار، کف و مبلمان. اما دقت داشته باشيد که بهتر است در چيدمان نهايي يکي از اين عناصر را به عنوان عنصر اصلي و ساير عناصر را براي تقويت ديگر موارد در نظر بگيريد.

5-در انتخاب مدل پرده دقت کنيد که نور را به اندازه کافي تامين کند؛ مدل هاي زيادي هستند که امکان تنظيم نور عبوري را در اختيار شما قرار نمي دهند و همين نکته مي تواند تاثير منفي در دکوراسيون منزل شما داشته باشد.

6-يکي از پرسش هايي که همواره در انتخاب پرده ها مطرح مي شود اين است که آيا پرده پارچه اي در کنار پرده کرکره اي مي تواند قرار بگيرد يا خير؟ درست است که در نگاه اول اين دو مدل پرده با هم تفاوت دارند، اما شايد برايتان جالب باشد که اهالي فن اين حوزه معتقد هستند که اين دو مدل پرده به شرط آن که به درستي در کنار هم قرار بگيرند مي توانند جلوه خاصي داشته و به زيبايي محيط بيفزايند.

 

7-يکي ديگر از نکاتي که از جانب متخصصصان اين حوزه توصيه نيز مي شود اين است که براي مکان هايي که قصد استراحت در آن را داريد از پرده هاي شيد و زبرا استفاده کنيد. زيرا اين پرده ها قابليت کم و زياد کردن نور را دارند. به اين نکته توجه کنيد که خريد پرده زبرا و انتخاب طرح و رنگ متناسب با فضا و دکوراسيون داخلي با توجه به تنوع زياد اين مدل از پرده هميشه کار سختي بوده و بايد حتما از تجربه و راهنمايي فروشندگان استفاده کنيد و از آن ها بخواهيد تا نمونه کارهاي مختلف را به شما نشان دهند و با کمک آن ها بهترين گزينه را انتخاب کنيد.

8-يکي از دغدغه هاي اصلي در انتخاب پرده اندازه قد آن است. البته اين موضوع کاملا به سليقه شخصي شما بستگي دارد؛ چرا که مي توان به هر ميزان قد پرده را در نظر گرفت. به طور مثال انتهاي پرده هم سطح زمين باشد يا اينکه مقداري روي زمين کشيده شود.

9-براي حاشيه پرده و نصب چوب پرده 2.5 سانت در نظر بگيريد. اين اندازه باعث شکيل تر شدن پرده شما مي شود.

10-نکته آخر اينکه هميشه پرده را در بالاترين حد نسبت به سقف نصب کنيد؛ اين کار سبب مي شود تا طرح و مدل پرده به خوبي نمايان شده و زيبايي پرده چند برابر شود.

منبع: شفقنا

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : نکاتی,که,در,انتخاب,پرده,اهمیت,دارد؟, نویسنده : سامان بازدید : 27 تاريخ : سه شنبه 24 تير 1399 ساعت: 20:04

برخي از فوايد نرم افزار پخش مويرگي

برخي از فوايد نرم افزار پخش مويرگي

 

cvhd_b1.png


نرم افزار توزيع پخش مويرگي چيست؟

به نقل از شوشان نرم افزار توزيع پخش مويرگي راهکاري است که فرآيندهاي مهم تجاري مانند حمل و نقل، مديريت مالي، توليد، امور مالي را در بر مي گيرد و آنها را در يک بسته مشترک که در آن داده ها مشترک است ادغام مي کند. اين امر باعث مي شود تا اتوماسيون گردش کار و سريعتر انجام عمليات انجام شود.

 
مديريت توزيع دقيقاً چيست؟

امروز مديريت توزيع به طور فزاينده اي پيچيده تر شده است توليد کنندگان در حال تبديل شدن به توزيع کنندگان و حتي خرده فروشان خود هستند. معمول است که انبارها يک جبهه خرده فروشي در سايت داشته باشند. حمل و نقل قطره (سفارشات منفرد) نيز برجسته تر شده است، به خصوص در مورد خرده فروشان آنلاين.

فروشگاه ها و مغازه ها هنوز هم به صورت عمده سفارش مي دهند، اما در مقادير کمتري به منظور جلوگيري از اضافه برداشت و موجودي بيش از حد. خرده‌ فروشان آنلاين اغلب قبل از اطمينان از تقاضا، مايل به سفارش سفارشات عمده نيستند و از حمل و نقل قطره استفاده خواهند کرد.

اين راه حل به ويژه براي تجارت هايي که در مناطق مختلف جغرافيايي گسترش يافته و داراي ويژگي هاي کنترل دسترسي است، به خوبي کار مي کند. مناسب براي انواع صنايع، از جمله ساخت و ساز و مهندسي، مؤسسات آموزشي، مراقبت هاي بهداشتي، هنري و رسانه اي، سازمآنهاي غير دولتي، IT و فناوري، مديريت رويداد، ايمني عمومي و خدمات و مشاغل نگهداري، اين نرم افزار بهترين شيوه هاي صنعتي را دارد که درست در آن قرار گرفته است.

 مديريت توزيع شامل پيگيري مداوم منابع شرکت مي باشد تا اطمينان حاصل شود که از آنها به بهترين وجه و کارآمدترين روش ممکن استفاده مي شود. نه تنها اين، بلکه فرايند ارسال انواع محصولات از مکآنهاي توليدي به انبارها و يا کاربر نهايي از طريق يک معامله فروش است. در اصل، مديريت توزيع همه چيز به دست آوردن محصولات مناسب به دست افرادي است که آنها را سفارش مي دهند و راه هايي براي بهينه سازي اين فرايند و پيدا کردن هرچه سريع تر آن پيدا مي کنند.

 نرم افزار پخش مويرگي يک سيستم مديريت توزيع قدرتمند است که مديريت موجودي شما را ساده تر، محاسبه نقاط ترتيب خودکار را انجام مي دهد، پيش بيني موجودي را فعال مي کند، با راه حل هاي حسابداري و حمل و نقل شما و ساير موارد ديگر ادغام مي شود.

اين نرم افزار يکي از معتبرترين نرم افزارهاي حسابداري محسوب مي شود، زيرا عملکردهايي را براي مديريت هزينه و برنامه ريزي مالي فراهم مي کند. علاوه بر اين، نرم افزار پخش مويرگي با عملکردهايي براي مديريت موجودي، توليد و خريد، زنجيره تأمين شما را کامل مي کند. به همين ترتيب، ماژول مديريت سرمايه انساني پلتفرم به شما کمک مي کند تا ضمن به حداقل رساندن هزينه ها، بهره‌ وري تيم خود را بهبود بخشيد.

 

    داشبورد قابل تنظيم

 

 نرم افزار پخش مويرگي داشبورد درجه يک را ارائه مي دهد که با توجه به نياز کاربر قابل پيکربندي است. اين داشبورد مي تواند در رديابي KPI ها در برابر اهداف سازماني کمک کند.

 

    ويژگي هاي پيشرفته براي حسابداري و مديريت مالي

 

 اين پلتفرم ويژگي هاي مديريت چرخه عمر دارايي هاي ثابت و شناسايي پيشرفته درآمد را ارائه مي دهد. همچنين اين نرم افزار تضمين مي کند که تجارت شما با استانداردهاي مختلف حسابداري بين المللي مطابقت دارد.

 

    مقياس پذيري آسان

 

نرم افزار پخش مويرگي بسيار مقياس پذير است به طوري که مي تواند با شرکت شما رشد کند. عملکردهاي آن کاملاً قابل ارتقا است و همچنين در صورت نياز مي توانيد ويژگي هاي بيشتري را نيز اضافه کنيد.

 

    ويژگي هاي قدرتمند تجزيه و تحليل

 

 نرم افزار پخش مويرگي داراي ويژگي هاي هوش تجاري داخلي است که به شما کمک مي کند عملکرد سازمان خود را تحت نظر داشته باشيد و داده هاي خود را با يک فرمت قابل درک تصور کنيد.

نرم افزار پخش مويرگي، يک نرم افزار پيگيري دارايي پيشرو است که توسط هزاران شرکت در سراسر جهان استفاده مي شود.

اين نرم افزار داراي بسياري از ويژگي هاي اضافي است که به شما در صرفه جويي در منابع و هزينه ها کمک مي کند، از جمله هدف قرار دادن استقرار ها بر اساس گروه هاي پويا، تکرار سايت از راه دور و شبکه بيداري.


نرم افزار پخش مويرگي يک کليد بزرگ براي موفقيت کسب و کار شما است.

 اين برنامه به شما کمک مي کند تا با اجراي ويژگي هاي نرم افزاري پيشرفته آن، در وقت و هزينه زيادي صرفه جويي کنيد. در اينجا چهار دليل وجود دارد که بايد از نرم افزار پخش مويرگي در تجارت خود استفاده کنيد پس انداز کنيد.

 نرم افزار پخش مويرگي به شما کمک مي کند تا سطح موجودي خود را با کمک نقاط ترجيح خودکار، گزارش هاي موجودي دقيق، ابزار پيش بيني و موارد ديگر تعادل برقرار کنيد تا از منابع خود نهايت استفاده را ببريد.

 

منبع : فرارو

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : برخی,از,فواید,نرم,افزار,پخش,مویرگی, نویسنده : سامان بازدید : 24 تاريخ : شنبه 21 تير 1399 ساعت: 21:40

خريد ويلا در نياوران

خريد ويلا در نياوران.

شايد يکي از جذابيت‌هايي که نسل امروز نتوانند به راحتي تجربه کنند، زندگي در خانه‌هاي ويلايي هست. خانه‌هايي با حياط‌هاي بزرگ و دل‌باز که مي‌تواند لذت زندگي را براي شما دو چندان کند. حياط‌هايي که محل بازي کردن بچه‌ها و لذت بردن از يک فضاي سبز شخصي است. امروزه پيدا کردن خانه‌ي ويلا در شهر تهران شايد کار آساني نباشد. امروزه تهران تبديل شده به يک شهر شلوغ و پر رفت و آمد. همين امر باعث شده تا تراکم ساخت و ساز در تهران زياد شود که اين امر باعث تخريب خانه‌هاي ويلايي و ساخت برج‌ها‌ و آپارتمان‌ها شده است. براي همين شايد امروزه پيدا کردن خانه‌ي ويلايي کار بسيار سختي باشد. البته که امروزه مناطق بسيار کمي در شهر تهران داراي خانه‌ي ويلايي هستند. يکي از آن مناطقي که امروزه شما مي‎توانيد در آن صاحب يک خانه‌ي ويلايي شويد، منطقه‌ي نياوران است.

منطقه‎ي نياوران يکي از مناطق بسيار قديمي شمرون است. در گذشته در اين منطقه مزارع ني بسيار فراوان بوده است. مردم شهر تهران ني‌هاي مورد نياز خود را از اين منطقه تامين مي‌کردند. براي همين اسم اين منطقه را “ني‌آوران” گذاشته‌اند. اين اسم به مرور زمان به نياوران تغيير پيدا کرد. البته که امروزه اين منطقه به اسم شهيد باهنر تغيير نام پيدا کرده است.

نياوران را مي‌توان “سرزمين برج‌هاي لوکس و پنت‌هاوس‌ها” ناميد که معماري خاص داخلي و خارجي ساختمان‌هاي آن، چهره اين محله را تا حد زيادي از مابقي محله‌هاي تهران متمايز کرده است. بافت مسکوني نياوران و تلفيق خانه‌هاي قديمي و ويلايي و آپارتمان‌هايي نوساز و صد البته مدرن با سن بناي زير ?? سال، نشان مي‌دهد که اين محله تا حد زيادي پاسخگوي نياز و سليقه‌هاي مختلف متقاضيان ملک در شمال تهران است.

سکونت در محله نياوران در يک کلام يعني غوطه‌ور بودن در امکانات فوق‌العاده. دسترسي آسان به امکانات تفريحي، ورزشي، درماني و فرهنگي و وجود بناهاي تاريخي شاخص در اين محله؛ همه و همه دلايلي لازم و کافي هستند تا جدي‌تر به بررسي آگهي‌هاي فايل شده در دفتر مشاوران املاک اين منطقه بپردازيد. ضمنا با وجود چند سفارت‌خانه‌ و ادارات دولتي خيال شما از بابت  برقراري امنيت براي خانواده‌ها به خصوص کودکان و دانش‌آموزان راحت خواهد بود.

در اين مقاله قصد داريم تا نکاتي در رابطه با خريد ويلا در نياوران را به شما اطلاع دهيم. البته قبل از خواندن اين مقاله بايد توجه داشته باشيد که اصلا خريد خانه‌ي ويلايي در نياروان به نفع شما هست يا خير؟! اصلا خانه‌ي ويلايي در نياوران خريداري کنيد بهتر بوده يا اينکه سراغ يک آپارتمان در نياوران برويد بهتر است؟ براي دست پيدا کردن به جواب اين سوال، عوامل بسيار زيادي تاثير گذار هستند. اين عوامل مي‌تواند نيازهاي شما از يک خانه باشد يا اصلا سليقه‌ي شخصي شما باشد. اين عوامل مي‌تواند در هر شخص براي خريد ويلا در نياوران متفاوت باشد. حال برويم نکاتي را براي خريد ويلا در نياوران بررسي کنيم. در کل نکات بسيار زيادي براي خريد ويلا در نياوران دخيل هستند. توجه به ميزان بودجه در دسترس، در نظر گرفتن تنوع قيمتي که در منطقه‌ي نياوران هست و سر زدن به کوچه‌هاي مختلف براي داشتن بهترين انتخاب. اما با در نظر گرفتن تمام اين عوامل، شما پس از جست و جوي کافي ممکن بوده با مواردي مناسب مواجه شويد که در نهايت يک ويلا در نياوران را براي خريد انتخاب کنيد. اما يافتن يک ويلاي مناسب در نياوران براي خريد به معناي پايان کار نيست. شما همانطور که در زمان خريدن ويلا در نياوران به خريدن يا نخريدن آن ويلا و يا حتي در مورد منطقه‌اي که آن ويلا در آن واقع شده فکر کرديد و حساسيت به خرج داده‌ايد، در مورد اينکه بايد با فروشنده چه ملاحظاتي داشته باشيد هم، اين حساسيت را به خرج دهيد و دقت کامل را داشته باشيد.

حواستان به مشاوران املاک باشد؛

همانطور که براي پيدا کردن ويلا در نياوران براي نکاتي مانند مالک، مشخصات ويلا و منطقه‌آن حساسيت به خرج داده‌ايد، اينکه چه کسي ويلا را به شما معرفي کرده و قرار داد آن در چه املاکي نوشته مي‌شود، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. املاک عظيميان از سال 1395 به طور تخصصي در زمينه‌ي املاک منطقه‌ي يک فعاليت مي‌کند. يکي از زمينه‌هاي تخصصي املاک عظيميان، ويلاهاي واقع شده در خيابان نياوران است. املاک عظيميان مي‌تواند يکي از بهترين راهنماهاي شما براي خريد ويلا در نياوران باشد.

لوگوي بلاگ املاک عظيميان

لوگوي بلاگ املاک عظيميان

نکته دومي که در زمان خريد ويلا در نياوران بايد به آن توجه کنيد اين است اگر ويلاي مورد معامله بين چند نفر مشاع بوده يا اينکه خريداران چند نفر هستند و عده‌اي به جاي ديگري به وکالت معامله مي‌کنند، حتما ببينيد که آيا داراي وکالت رسمي هستند يا خير؟ از معامله کردن ويلاي‌هاي نياوران با وکالتنامه‌هايي که به صورت غيررسمي تنظيم شده‌اند بپرهيزيد!

 

يکي ديگر از مسائلي که بايد در مورد خريد ويلا در نياوران به آن توجه کنيد، نوع ساخت داخل ويلا است. يعني اينکه داخل ويلا فلت طراحي شده يا دوبلکس. اين مسئله شايد در ديد اول خيلي اهميت نداشته باشد، اما اين موضوع در بلند مدت مي‌تواند حس شما را به ويلايي که خريداري کرديد تغيير بدهد.

نکته‎ي ديگري که براي خريد ويلا در نياوران بايد به آن توجه کنيد، امکاناتي هست که براي آن ويلا در نظر گرفته شده است. امکاناتي که براي يک ويلا مي‌توان در نظر گرفت مي‌تواند حس شما را بسيار بسيار زياد تغيير دهد. امکاناتي مانند استخر، روف گاردن، فضاي سبز، باشگاه ورزشي و … . حال هر کدام از اين امکانات را بايد نسبت به بودجه و کارايي که مي‌تواند براي شما داشته باشد انتخاب کنيد. مثلا مي‌توانيد استخر سرباز يا پوشيده بودن آن را انتخاب کنيد، يا مثلا فضاي سبز را نسبت به سليقه‌ي خود طراحي و پياده کنيد. البته که فضاي سبز مي‌تواند يکي از مهم ترين عوامل انتخاب يک ويلا در نياوران باشد. معمولا اکثر افراد به دليل لذت بردن از فضاي سبز، خريد ويلا در نياوران را به آپارتمان در نياوران ترجيح مي‌دهند. البته نياوران به دليل داشتن برج‌هاي بلند، ممکن بوده که به فضاي سبز شما ديدهاي بسيار زيادي باشد. اگر اين موضوع براي شما از اهميت بالايي برخوردار بوده؛ حتما قبل از خريد ويلا در نياوران حتما به اين موضوع توجه زيادي کنيد که فضاي سبز شما ديد و مشرف خارجي دارد يا خير.

خريد آپارتمان در نياوران

از آنجايي که ويلاهاي نياوران بزرگ هستند، نگهداري آنها کمي سخت مي‌شود. براي همين مي‌توانيد از نگهبان استفاده کنيد. البته که استفاده از نگهبان نيازمند محلي براي مستقر شدن نگهبان هست. پس حتما در زمان خريد ويلا در نياوران به اين موضوع توجه کنيد که ويلاي مورد نظر از اين امکان برخوردار باشد.

در آخر اميدواريم که اين مقاله بتواند به شما در خريد ويلا در نياوران کمک کند.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : خرید,ویلا,در,نیاوران, نویسنده : سامان بازدید : 27 تاريخ : جمعه 20 تير 1399 ساعت: 2:13

خريد ويلا در نياوران

خريد ويلا در نياوران.

شايد يکي از جذابيت‌هايي که نسل امروز نتوانند به راحتي تجربه کنند، زندگي در خانه‌هاي ويلايي هست. خانه‌هايي با حياط‌هاي بزرگ و دل‌باز که مي‌تواند لذت زندگي را براي شما دو چندان کند. حياط‌هايي که محل بازي کردن بچه‌ها و لذت بردن از يک فضاي سبز شخصي است. امروزه پيدا کردن خانه‌ي ويلا در شهر تهران شايد کار آساني نباشد. امروزه تهران تبديل شده به يک شهر شلوغ و پر رفت و آمد. همين امر باعث شده تا تراکم ساخت و ساز در تهران زياد شود که اين امر باعث تخريب خانه‌هاي ويلايي و ساخت برج‌ها‌ و آپارتمان‌ها شده است. براي همين شايد امروزه پيدا کردن خانه‌ي ويلايي کار بسيار سختي باشد. البته که امروزه مناطق بسيار کمي در شهر تهران داراي خانه‌ي ويلايي هستند. يکي از آن مناطقي که امروزه شما مي‎توانيد در آن صاحب يک خانه‌ي ويلايي شويد، منطقه‌ي نياوران است.

منطقه‎ي نياوران يکي از مناطق بسيار قديمي شمرون است. در گذشته در اين منطقه مزارع ني بسيار فراوان بوده است. مردم شهر تهران ني‌هاي مورد نياز خود را از اين منطقه تامين مي‌کردند. براي همين اسم اين منطقه را “ني‌آوران” گذاشته‌اند. اين اسم به مرور زمان به نياوران تغيير پيدا کرد. البته که امروزه اين منطقه به اسم شهيد باهنر تغيير نام پيدا کرده است.

نياوران را مي‌توان “سرزمين برج‌هاي لوکس و پنت‌هاوس‌ها” ناميد که معماري خاص داخلي و خارجي ساختمان‌هاي آن، چهره اين محله را تا حد زيادي از مابقي محله‌هاي تهران متمايز کرده است. بافت مسکوني نياوران و تلفيق خانه‌هاي قديمي و ويلايي و آپارتمان‌هايي نوساز و صد البته مدرن با سن بناي زير ?? سال، نشان مي‌دهد که اين محله تا حد زيادي پاسخگوي نياز و سليقه‌هاي مختلف متقاضيان ملک در شمال تهران است.

سکونت در محله نياوران در يک کلام يعني غوطه‌ور بودن در امکانات فوق‌العاده. دسترسي آسان به امکانات تفريحي، ورزشي، درماني و فرهنگي و وجود بناهاي تاريخي شاخص در اين محله؛ همه و همه دلايلي لازم و کافي هستند تا جدي‌تر به بررسي آگهي‌هاي فايل شده در دفتر مشاوران املاک اين منطقه بپردازيد. ضمنا با وجود چند سفارت‌خانه‌ و ادارات دولتي خيال شما از بابت  برقراري امنيت براي خانواده‌ها به خصوص کودکان و دانش‌آموزان راحت خواهد بود.

در اين مقاله قصد داريم تا نکاتي در رابطه با خريد ويلا در نياوران را به شما اطلاع دهيم. البته قبل از خواندن اين مقاله بايد توجه داشته باشيد که اصلا خريد خانه‌ي ويلايي در نياروان به نفع شما هست يا خير؟! اصلا خانه‌ي ويلايي در نياوران خريداري کنيد بهتر بوده يا اينکه سراغ يک آپارتمان در نياوران برويد بهتر است؟ براي دست پيدا کردن به جواب اين سوال، عوامل بسيار زيادي تاثير گذار هستند. اين عوامل مي‌تواند نيازهاي شما از يک خانه باشد يا اصلا سليقه‌ي شخصي شما باشد. اين عوامل مي‌تواند در هر شخص براي خريد ويلا در نياوران متفاوت باشد. حال برويم نکاتي را براي خريد ويلا در نياوران بررسي کنيم. در کل نکات بسيار زيادي براي خريد ويلا در نياوران دخيل هستند. توجه به ميزان بودجه در دسترس، در نظر گرفتن تنوع قيمتي که در منطقه‌ي نياوران هست و سر زدن به کوچه‌هاي مختلف براي داشتن بهترين انتخاب. اما با در نظر گرفتن تمام اين عوامل، شما پس از جست و جوي کافي ممکن بوده با مواردي مناسب مواجه شويد که در نهايت يک ويلا در نياوران را براي خريد انتخاب کنيد. اما يافتن يک ويلاي مناسب در نياوران براي خريد به معناي پايان کار نيست. شما همانطور که در زمان خريدن ويلا در نياوران به خريدن يا نخريدن آن ويلا و يا حتي در مورد منطقه‌اي که آن ويلا در آن واقع شده فکر کرديد و حساسيت به خرج داده‌ايد، در مورد اينکه بايد با فروشنده چه ملاحظاتي داشته باشيد هم، اين حساسيت را به خرج دهيد و دقت کامل را داشته باشيد.

حواستان به مشاوران املاک باشد؛

همانطور که براي پيدا کردن ويلا در نياوران براي نکاتي مانند مالک، مشخصات ويلا و منطقه‌آن حساسيت به خرج داده‌ايد، اينکه چه کسي ويلا را به شما معرفي کرده و قرار داد آن در چه املاکي نوشته مي‌شود، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. املاک عظيميان از سال 1395 به طور تخصصي در زمينه‌ي املاک منطقه‌ي يک فعاليت مي‌کند. يکي از زمينه‌هاي تخصصي املاک عظيميان، ويلاهاي واقع شده در خيابان نياوران است. املاک عظيميان مي‌تواند يکي از بهترين راهنماهاي شما براي خريد ويلا در نياوران باشد.

لوگوي بلاگ املاک عظيميان

لوگوي بلاگ املاک عظيميان

نکته دومي که در زمان خريد ويلا در نياوران بايد به آن توجه کنيد اين است اگر ويلاي مورد معامله بين چند نفر مشاع بوده يا اينکه خريداران چند نفر هستند و عده‌اي به جاي ديگري به وکالت معامله مي‌کنند، حتما ببينيد که آيا داراي وکالت رسمي هستند يا خير؟ از معامله کردن ويلاي‌هاي نياوران با وکالتنامه‌هايي که به صورت غيررسمي تنظيم شده‌اند بپرهيزيد!

 

يکي ديگر از مسائلي که بايد در مورد خريد ويلا در نياوران به آن توجه کنيد، نوع ساخت داخل ويلا است. يعني اينکه داخل ويلا فلت طراحي شده يا دوبلکس. اين مسئله شايد در ديد اول خيلي اهميت نداشته باشد، اما اين موضوع در بلند مدت مي‌تواند حس شما را به ويلايي که خريداري کرديد تغيير بدهد.

نکته‎ي ديگري که براي خريد ويلا در نياوران بايد به آن توجه کنيد، امکاناتي هست که براي آن ويلا در نظر گرفته شده است. امکاناتي که براي يک ويلا مي‌توان در نظر گرفت مي‌تواند حس شما را بسيار بسيار زياد تغيير دهد. امکاناتي مانند استخر، روف گاردن، فضاي سبز، باشگاه ورزشي و … . حال هر کدام از اين امکانات را بايد نسبت به بودجه و کارايي که مي‌تواند براي شما داشته باشد انتخاب کنيد. مثلا مي‌توانيد استخر سرباز يا پوشيده بودن آن را انتخاب کنيد، يا مثلا فضاي سبز را نسبت به سليقه‌ي خود طراحي و پياده کنيد. البته که فضاي سبز مي‌تواند يکي از مهم ترين عوامل انتخاب يک ويلا در نياوران باشد. معمولا اکثر افراد به دليل لذت بردن از فضاي سبز، خريد ويلا در نياوران را به آپارتمان در نياوران ترجيح مي‌دهند. البته نياوران به دليل داشتن برج‌هاي بلند، ممکن بوده که به فضاي سبز شما ديدهاي بسيار زيادي باشد. اگر اين موضوع براي شما از اهميت بالايي برخوردار بوده؛ حتما قبل از خريد ويلا در نياوران حتما به اين موضوع توجه زيادي کنيد که فضاي سبز شما ديد و مشرف خارجي دارد يا خير.

خريد آپارتمان در نياوران

از آنجايي که ويلاهاي نياوران بزرگ هستند، نگهداري آنها کمي سخت مي‌شود. براي همين مي‌توانيد از نگهبان استفاده کنيد. البته که استفاده از نگهبان نيازمند محلي براي مستقر شدن نگهبان هست. پس حتما در زمان خريد ويلا در نياوران به اين موضوع توجه کنيد که ويلاي مورد نظر از اين امکان برخوردار باشد.

در آخر اميدواريم که اين مقاله بتواند به شما در خريد ويلا در نياوران کمک کند.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : خرید,ویلا,در,نیاوران, نویسنده : سامان بازدید : 28 تاريخ : جمعه 20 تير 1399 ساعت: 2:11

درباره مجموعه سينکو

سينکو پلاس

شرکت سازه هاي يادنگار با نام تجاري سينکو،در سال ???? با شماره ثبت ?????? در تهران به ثبت رسيد و فعاليت خود را به طور رسمي آغاز نمود. شرکت سينکو با جذب و به کارگيري متخصصين مجرب و نخبگان علمي و استفاده از مشاورين خبره در سطوح و رشته هاي مختلف دانشگاهي و با رويکرد به کارگيري سيستم مديريت يکپارجه و ساير ابزار هاي نوين مديريتي در جهت ارزيابي جذابيت تکنولوژي مربوطه،طرح ريزي و اجرا مينمايد و همچنين توانسته جزء معدود کشور هايي باشد که از اين فناوري استفاده ميکند…

اين شرکت در مساحتي بالغ بر ????? متر مربع و با ظرفيت توليد ??? هزار تن در سال از انواع کودها، مواد شيميايي و ضد يخ ها در شهرک صنعتي سالاريه (ورامين) مشغول به فعاليت ميباشد.ظرفيت بالاي توليد،کيفيت و کميت بالا،زير ساخت هاي افزايش ظرفيت و زمينه اشتغال از جمله مزيتهاي اين شرکت ميباشد.

سينکو بعنوان اولين توليد کننده انواع ضد يخ هاي جاده اي و گياهي در کشور ميباشد که با شعار حفاظت از محيط زيست و حفظ منابع ملي کشور قدم در اين عرصه گذاشته است.

ضد يخ گياهي سينکو با هدف جلوگيري از خسارت هاي ناشي از سرمازدگي گياهان انقلاب بزرگي را در صنعت کشاورزي ايجاد نموده است.

شرکت سينکو همواره ضمن تضمين بهترين کيفيت و احترام به مصرف‌کنندگان محصولات، افتخار همياري با مولدين کشاورزي را سرلوحه خدمات خود قرار داده است.

 

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : درباره,مجموعه,سینکو, نویسنده : سامان بازدید : 30 تاريخ : پنجشنبه 19 تير 1399 ساعت: 19:07

کود هاي شيميايي

tl0j_n1.jpeg 

کود شيميايي به مواد معدني گفته ميشود که داراي يک يا چند عنصر مورد نياز براي تغذيه گياهان هستند. اين کودها باعث افزايش رشد گياه شده و از طريق فرآيندهاي شيميايي توليد ميشوند. علاوه بر اين، کودهاي شيميايي موجب افزايش اثربخشي خاک با اصلاح نگهداري آب و هواي آن ميشود.

امروزه کودهاي شيميايي در تامين چيزي در حدود ?? تا ??% از منابع غذايي جهان نقش دارند. کود شيميايي مي تواند هم به خاک اضافه شود، هم مستقيما به برگ گياهان پاشيده شود، ويا آن را در آب حل کرد و به خاک گياهان اضافه کرد. کودهاي شيميايي به منظورافزايش کيفيت خاک، افزايش ميزان محصول و يا ارتقاء کيفيت محصول توليدي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين کودها به دليل معدني بودن بلافاصله تجزيه شده و در اختيار گياه قرار مي‌گيرند و بنابراين باعث افزايش سرعت رشد و عملکرد کيفي و کمي گياه در زمان کمتر مي‌شوند.

روش‌هاي مصرف کودهاي مختلف با توجه به نحوه جذب و پايداري آنها متفاوت است. عناصر مورد نياز به دو دسته پر مصرف(ماکرو) و کم مصرف(ميکرو) تقسيم مي‌شوند. عناصر پر مصرف مانند ازت(نيتروژن)، فسفر، پتاسيم، گوگرد، کلسيم و منيزيم و عناصر کم مصرف شامل: آهن، مس، بور، روي، کلر و موليبدن مي‌باشد. انواع زيادي از کودهاي شيميايي وجود دارند که به شکل‌هاي پودري، گرانوله، مايع و گاز توليد مي شوند و مورد مصرف کشاورزان قرار مي‌گيرند.

 • دلايل استفاده وتاثيرات کمبود برخي عناصر اصلي در رشد گياهان

کودهاي شيميايي اکثراً شامل ترکيباتي از عناصر سه گانه نيتروژن، فسفر و پتاسيم مي باشند، که جهت افزايش توليد محصول به خاک اضافه مي شوند.

عموماً گياهي که دچار کمبود نيتروژن باشد کوچک بوده و رشد کندي دارد؛ زيرا اين گياهان نيتروژن مورد نياز براي ساخت مواد بنيادي و ژنتيکي را به طور کافي ندارند. اين گياهان به دليل نداشتن کلروفيل کافي غالبا سبز کم‌رنگ يا مايل به زرد هستند. برگ‌هاي پيرتر دچار بافت‏‌مردگي شده و مي‌ميرند.در اين کود نيتروژن (ازت) به ? شکل اوره (?? درصد)، نيترات (? درصد) و آمونيوم (? درصد) وجود دارد. به همين دليل در زمان هاي مناسب پس از کوددهي جذب اين عنصر توسط گياه صورت گرفته و راندمان جذب افزايش مي يابد.

چنانچه گياه دچار کمبود فسفر باشد، نشانه هايي به طورقطع در گياه ظاهر مي شود. به طور مثال رشد گياه بسيار کند شده و يا متوقف مي شود.اين گياهان اغلب دچار ريزش برگ و يا ريزش شکوفه ميشوند و برگشان دچار تغيير رنگ شده و معمولا حاشيه ي برگ ها ارغواني و يا قرمز رنگ مي شود.

گاهي علائم کمبود فسفر شبيه به کمبود نيتروژن در گياهان مي‌باشد. در کمبود فسفر رشد بخش هوايي و ريشه کند و يا متوقف مي‌شود. برگ گياهان کوتاه، باريک و نازک شده و در اين حالت دمبرگ‎ها زاويه کوچکي را با شاخه تشکيل مي‌دهند. رشد طولي گياه عمودي مي شود و شاخه‌هاي جانبي کمتر رشد مي‌يابند. برگ‎ها به رنگ سبز تيره مايل به آبي يا ارغواني در مي‌آيند و گاهي لکه‌ها و يا نوارهايي به همين رنگ بر روي پهنک برگ‎ها ظاهر مي‌شود. تعداد برگها کاهش يافته، جوانه‌ها مي‌ميرند و تعداد شکوفه‌ها نيزکاهش مي‌يابد. بنابراين از محصول ميوه نيز کاسته مي‌شود. در هنگام کمبود فسفر در بعضي از ميوه ها، گوشت ميوه نرم و شيره ميوه خيلي ترش و خاصيت انباري آن کم مي‎شود.

اگر گياهان دچار کمبود پتاسيم شده باشند، نوک و حاشيه برگ هايشان بخصوص در برگ هاي پاييني دچار سوختگي مي شود که اصطلاحاً به آن نوک سوختگي يا لب سوختگي گفته مي شود. همچنين زماني که کمبود پتاسيم در گياهي به وجود آيد، تشنگي گياه سريع تر خودش را نشان داده و گياه سريعاً پژمرده شده و شادابي خود را از دست مي دهد. چنانچه گياهان دچار کمبود پتاسيم شوند، اغلب علائم زير را از خود بروز مي دهند. توقف رشد در حالت عمومي، کوتاه شدن ميان گره ها و کوتاه ماندن برگ‎ها، ميوه ها نوک کشيده شده و عدم تکامل در قسمت دم ميوه.

 • کاربرد و موارد مصرف عناصر اصلي

کمک به فتوسنتز و بهبود کيفيت محصول، افزايش بذر و ميوه، رشد سريعتر شاخ و برگ گياه از مزاياي استفاده ازکودهاي حاوي نيتروژن مي باشد. همچنين نيتروژن از عناصر تغذيه اي مهم در افزايش عملکرد مي‎باشد و به رشد بهينه گياهان کمک مي کند.

فسفر به ايجاد يک سيستم ريشه دهي قوي و سالم در گياهان کمک مي‎کند. درصد بالاي فسفرموجب تحريک ريشه زايي، افزايش گلدهي و افزايش تشکيل ميوه مي شود. فسفر مهمترين عامل در روند صحيح فتوسنتز براي گياه است.همچنين فسفر به ريشه زايي بيشتر و ازدياد شکوفه ها نيز کمک مي‎کند.

پتاسيم موجود در کود به بهبود ميوه دهي و يا پر شدن دانه کمک مي کند و تأثير به سزايي بر رنگ آوري محصولات زراعي، باغي و گلخانه اي مي‎گذارد و در نهايت باعث افزايش کمي و کيفي محصول مي‎گردد. پتاس در گياهان زينتي به گلدهي و در درختان ميوه به درشت شدن ميوه کمک چشمگيري مي‎کند. کودهاي حاوي مقادير بالاي پتاسيم موجب رسيدن ميوه و افزايش کيفيت محصول مي گردد. عموما کودهاي حاوي پتاسيم در رشد قوي ساقه، حرکت آب در گياهان، پيشرفت گلدهي و باروري گياهان موثرند.

 • توضيحات فني

اگر چه نيتروژن بيشترين اتمسفر را تشکيل مي دهد، اما در شکلي است که براي گياهان قابل دسترس نيست. نيتروژن مهمترين کود است، زيرا اين عنصر در DNA، پروتئين و ديگر اجزاي گياه (مانند کلروفيل) موجود است و در رشد برگها بسيار موثر است. تنها برخي از باکتريها و گياهان ميزبان آنها (به ويژه حبوبات) مي توانند نيتروژن موجود در اتمسفر (N2) را با تبديل آن به آمونياک تثبيت کند. فسفات مورد نياز براي توليدATP و DNA، حامل انرژي اصلي در سلول ها، و همچنين برخي از چربي ها مورد نياز است.

نيتروژن در گياهان به صورت هاي نيترات ،يون آمونيم و اوره قابل جذب مي باشد. نيترات آمونيم %?? نيتروژن داشته و هر دو فرم نيتروژن آن قابل جذب توسط گياه مي باشد. اين کود داراي پايداري بيشتر نسبت به کود اوره (رايج ترين کود مصرفي کشاورزي در ايران) مي باشد. اوره ترکيب آلي بوده و به همين فرم قابل جذب توسط گياه مي باشد. از اوره در محلول پاشي برگ گياهان نيز استفاده ميشود. اوره و نيترات آمونيم را مي توان قبل از کاشت محصول و بعد از آن که گياه مقداري رشد کرد به خاک افزود.

به طورکلي، درصد فسفر کودهاي شيميايي به صورت درصد اکسيد فسفر ذکر مي شود. اسيد فسفريک که از تجزيه مواد آلي خاک حاصل مي شود قابل جذب گياه است، اما به صورت کود شيميايي مصرف نميشود. بخش اعظم کودهاي فسفري که به خاک داده مي شود به وسيله کلسيم در خاک هاي قليايي و به وسيله آهن و آلومينيوم در خاکهاي اسيدي تثبيت مي گردد. معمولاً کود هاي فسفري که به خاک داده ميشود در سال اول به صورت قابل جذب گياه باقي مي ماند و بخش کمي نيز طي سالهاي آينده قابل جذب گياه مي شود. اين عنصرعموما موجب توسعه ريشه ها، گل ها، دانه ها، ميوه ها مي شود.

ميزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسيار محدود است. کودهاي فسفره را قبل از کاشت بايد به خاک داد و آنها را مستقيماً در ناحيه توسعه ريشه قرار داد. حداکثر ميزان محلول فسفر در pH ? تا ?/? مشاهده مي شود. بنابراين رساندن pH خاک به اين حدود مي تواند در افزايش محلول بودن و جذب فسفر اثرگذار باشد. تغيير pH خاک در خاکهاي اسيدي با اضافه کردن آهک و در خاکهاي قليايي با اضافه کردن کودهاي اسيدي يا گوگردي انجام پذير است.

اغلب کودهاي پتاسيم  محلول در آب هستند و نحوه ي اضافه کردن آنها به خاک نقش زيادي در اثر بخشي کود ندارد. کلريد پتاسيم فراوانترين ترکيب پتاسيم در طبيعت است. کمبود پتاسيم بيشتر در خاک هاي اسيدي و خاک هاي شني ديده مي شود، اما کمبود آن در ساير خاک ها تحت شرايط آبياري و برداشت مقدار زيادي محصول (به ويژه يونجه) نيز مشاهده مي گردد. سولفات پتاسيم معمولترين کود پتاسيم است که در زراعت مصرف مي شود. پتاسيم از تجزيه اوليه بقاياي گياهي نيز به خاک اضافه مي شود، اما هوموس خاک بعنوان منبع قابل توجه پتاسيم به شمار نمي رود، زيرا پتاسيم بوسيله مواد آلي تثبيت نمي گردد.

نيترات پتاسيم داراي ??% اکسيد پتاسيم است، اما کودي گران قيمت مي باشد. خاکهايي که مقدار زيادي رس از نوع ورمي کولايت و ايليت دارند پتاسيم را تثبيت مي کنند. کلريد پتاسيم داراي مقدار زيادي پتاسيم (?? تا ??%) مي باشد. با اين حال مصرف بي رويهي کلريد پتاسيم در مواردي که به مقدار زيادي پتاسيم نياز است چندان مطلوب نيست؛ زيرا احتمال مسموميت ناشي از فراواني کلر پيش ميآيد. با اين که مقداري کلر براي محصولاتي مانند توتون و پنبه لازم است، اما زيادي کلر در خاک موجب نقصان کيفيت در توتون و آبدار شدن غده سيب زميني مي شود.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : کود,های,شیمیایی, نویسنده : سامان بازدید : 27 تاريخ : پنجشنبه 19 تير 1399 ساعت: 19:02

اکسس پوينت چيست و انواع اکسس پوينت کدام اند؟

 

فناوري Wi-Fi در سال هاي اخير بسيار ارتقا يافته است ، اما نمي توان اين فناوري را در يک نوع به خصوص ارائه داد که بتواند پاسخگوي نياز همگان باشد. فضاهاي اداري بزرگ با ترافيک سنگين معمولاً از اکسس پوينت هاي Wi-Fi استفاده مي کنند ، در حالي که دفاتر کوچک با تعداد کاربران محدود احتمالاً داراي روترهاي Wi-Fi و گسترش دهنده دامنه خواهند بود.

اکسس پوينت چيست ؟

نقطه دسترسي يا اکسس پوينت وسيله اي است که در يک دفتر يا يک ساختمان بزرگ يک شبکه محلي بي سيم يا WLAN را ايجاد مي کند. يک نقطه دسترسي از طريق کابل اترنت به يک روتر سيمي ، سوئيچ يا هاب متصل مي شود و يک سيگنال Wi-Fi را به منطقه تعيين شده انتقال مي دهد.

مزاياي استفاده از اکسس پوينت وايرلس:

وقتي همه ي کارمندان و کارکنان يک شرکت از طريق دسکتاپ ، لپ تاپ ، تلفن هاي همراه و تبلت هاي خود در ارتباط باشند ، به سرعت تعداد زيادي دستگاه به شبکه بي سيم اضافه مي شود. اکسس پوينت ها امکان پشتيباني از تعداد دستگاه هاي بيشتر در شبکه شما را فراهم مي کنند. اما اين تنها يکي از مزاياي استفاده از اين تقويت کننده ي شبکه مي باشد !

اين نکات را نيز در نظر بگيريد:

 • اکسس پوينت هاي مناسب کسب و کار، در هر جايي که بتوانيد کابل اترنت را نصب کنيد ، قابل نصب هستند. همچنين مدل هاي جديد با ترکيبي از اترنت و سيم برق سازگار هستند ، بنابراين نيازي به داشتن خط برق جداگانه يا نصب يک پريز برق در نزديکي اکسس پوينت نخواهد بود.
 • ويژگي هاي استاندارد اضافي اين فناوري شامل پشتيباني از کپتيو پورتال و ليست کنترل دسترسي (ACL) است ، بنابراين مي توانيد دسترسي مهمان را بدون ايجاد خطر امنيت شبکه محدود کنيد ، همچنين مي توانيد کاربران را به راحتي در شبکه Wi-Fi خود مديريت کنيد.

کپتيو پورتال يک صفحه است که قبل از استفاده عادي از اينترنت نمايش داده مي‌شود. از اين درگاه معمولاً براي نمايش صفحه ي ورود استفاده مي شود.

انواع اکسس پوينت بي سيم(وايرلس اکسس پوينت)

در ادامه ي اين مقاله مختصراً در مورد انواع مختلف اکسس پوينت موجود در بازار– راديو سينگل ، راديو دوآل ، آنتن هاي خارجي ، آنتن هاي داخلي ، فن آوري هاي a ، b / g ، b / g / n ، پشتيباني از شبکه مش ، استند الون(مستقل) و اکسس پوينت هامبتني بر کنترلر- توضيح خواهيم داد .

چرا ACCESS-POINT خيلي خاص هستند؟

اکسس پوينت هاعناصر اصلي يک شبکه بي سيم يا وايرلس هستند – آنها دستگاه هاي بي سيم را در محدوده موردنظر اسکن مي کنند تا همه سيستم هاي Wi-Fi همسايه براي ارتباط با شبکه به اکسس پوينت وصل شوند.

اکسس پوينت ها يک استاندارد براي اتصال ارائه مي دهند که همه آنها توسط IEEE تصويب مي شوند تا سيستم هاي Wi-Fi از فروشندگان مختلف بتوانند به شبکه وصل شوند.

اکسس پوينت ها به رايانه هاي شخصي ، لپ تاپ ها ، PDA ها، تلفن هاي همراه ، تلفن هاي Wi-Fi ، دوربين هاي Wi-Fi ، سيستم هاي مديريت صفحه نمايش Wi-Fi و تعداد زيادي دستگاه ديگر که طبق استاندارد Wi-Fi کار مي کنند متصل مي شوند.

اکسس پوينت ها همچنين مي توانند شبکه را براي جلوگيري از تهديدات و حملات بي سيم اسکن کنند.

لطفاً توجه داشته باشيد: با اينکه اکسس پوينت ها، دسترسي بي سيم را براي مشتريان فراهم مي کنند ، خودشان از طريق کابل (Cat 5E / Cat6) به شبکه وصل شده اند و از اين رو در پشت صحنه ي شبکه هاي بي سيم اغلب سيم کشي وجود خواهد داشت! اما استثنائاتي نيز وجود دارد.

ACCESS-POINT راديو سينگل / راديو دوآل:

برخي از اکسس پوينت ها با گزينه ي راديو سينگل ارائه مي شوند – آنها در IEEE 802.11a يا b / g کار مي کنند- ( اين گزينه ها توسط کاربرقابل انتخاب است). بيشتر آنها مطابق استاندارد b / g کار مي کنند زيرا بيشتر آداپتورهاي شبکه از اين استاندارد پيروي مي کنند. اما برخي از اکسس پوينت ها با گزينه راديو دوآل همراه هستند. يک راديو در IEEE 802.11a کار مي کند و ديگري به طور همزمان در IEEE 802.11b / g يا حتي IEEE 802.11 b / g / n کار مي کند.

اکسس پوينت هاي راديو دوآل براي شبکه هاي مش مفيد هستند و اجازه ي دسترسي به لپ تاپ هايي که فقط داراي آداپتورهاي شبکه ???.??a هستند را مي دهند و همچنين براي جلوگيري از اسکن / نفوذ بي سيم مناسب هستند .

آنتن هاي خارجي / آنتن هاي داخلي:

بسياري از اکسس پوينت ها با آنتن هاي داخلي ، ارائه مي شوند.

در حالي که آنها از پوشش مناسب و معقولي برخوردار اند اما ممکن است تعداد کاربران کمي وجود داشته باشند اما منطقه اي که بايد پوشش داده شود بزرگ باشد – مانند يک پارک. در اين شرايط بهتر است از اکسس پوينت هاي داراي آنتن خارجي استفاده کنيد زيرا آنتن هاي خارجي از پوشش بالاتري برخوردارهستند و مي توانند قدرت سيگنال را به مسافت بالاتري افزايش دهند. اما در هر دو مورد ، پهناي باند پشتيباني شده توسط اکسس پوينت، استاندارد خواهد بود.

استاندارد IEEE

(IEEE) ، پروتکل هاي دسترسي بي سيم(وايرلس اکسس) را استانداردسازي کرده است تا سيستم هاي چند فروشنده بتوانند از طريق Wi-Fi با يکديگر ارتباط برقرار کرده و با هم صحبت کنند.

(IEEE 802.11b) حداکثر Mbps 11 را پشتيباني مي کند اما (IEEE 802.11a) و (g) از Mbps ??بر روي يک پلتفرم مشترک پشتيباني مي کند.

(IEEE 802.11n) در حال حاضر از Mbps 300 پشتيباني مي کند و در آينده از Mbps 600 در هر نقطه پشتيباني خواهد کرد. (لطفا توجه داشته باشيد: با افزايش تعداد رايانه هاي شخصي( pc) که به AP متصل مي شوند ، پهناي باند بين آنها به اشتراک گذاشته مي شود و در نتيجه پهناي باند عملي به دست آمده ممکن است نيمي از آنچه در برنامه مشخص شده است،باشد.

اکسس پوينت هاي استاندارد بايد تا ?? متر در فضاي داخلي و اندکي بيش از دو برابراين مقدار را در فضاي خارجي پشتيباني کنند (در بسياري از برنامه هاي کاربردي عملي با توجه به تعداد کاربران و پهناي باند مورد نياز بيشتر از ?? متر نيز نياز نخواهد بود.)

بنابراين ، در هر راديو ، اکسس پوينت ها مي توانند از IEEE 802.11 a يا IEEE 802.11b / g / n پشتيباني کنند (از آنجا که آنها در فرکانس هاي مختلف کار مي کنند) و بر اساس پروتکل پشتيباني شده توسط اکسس پوينت، پهناي باند پشتيباني شده در هر AP متفاوت خواهد بود.

از نظر عملي ،بايد ??-?? کاربر براي دستيابي به توان عملي مناسب ، به طور همزمان به هر AP متصل شوند.

پشتيباني از شبکه مش:

برخي از فروشندگان از شبکه مش در اکسس پوينت هاي راديو دوآل خاص پشتيباني مي کنند. در حالي که يک راديو AP مثلاً در ???.??b / g به مشتري متصل مي شود ، راديوي ديگر يک نقطه را ايجاد مي کند تا بتواند اتصالات انتهايي را به نقطه دسترسي مثلا در a 802.11 همسايه بازگرداند .از اين رو کابل داده اي که به AP وصل مي شود (اما کابل برق نيست) را حذف کنيد. اگرچه APها مي تواند به اين شيوه به يکديگر متصل شوند ، اما ، پهناي باند انتقالي به آخرين اکسس پوينت (از شبکه سيمي) نصف مي شود. بنابراين ، هر چه AP دورتر از شبکه سيمي باشد، پهناي باند کمتر باشد.

ACCESS-POINT مبتني بر کنترلر و اکسس پوينت هاي مستقل(استند الون):

گرچه اين موضوع به خودي خود مي تواند يک مقاله باشد ، در حال حاضر کافي است ذکر کنيم که اکسس پوينت هاي خاصي وجود دارند که به طور مستقل کار مي کنند و موارد ديگري وجود دارند که فقط با يک کنترلر کار مانند UNIFI UAP AC LRمي کنند و برخي ديگر نيز وجود دارند که بصورت استند الون و مستقل کار مي کنند ولي مي توانند به يک کنترلر مستقر وصل شوند.

اگر قرار است شبکه بي سيم از مسافت کمي پشتيباني کند، اکسس پوينت هاي مستقل(استند الون) کافي خواهند بود اما اگر لازم است مسافت و مساحت بيشتري تحت پوشش قرار داده شود ، منطقي تر است تا از اکسس پوينت هاي مبتني بر کنترلر استفاده کنيد زيرا مديريت AP با استفاده از کنترلر و از يک نقطه مرکزي ساده تر است. تصور کنيد که يک دانشگاه بزرگ و صدها نقطه دسترسي داريد. اگر کاربر جديد بپيوندد يا بروزرساني جديدي براي AP منتشر شود ، بروزرساني هر AP به صورت جداگانه بسيار دشوار است و کنترلرها عملکردهاي بسيار بيشتري را براي حفظ شبکه بي سيم و فعال کردن برنامه هاي موجود در آن انجام مي دهند.

 

منابع:

 

https://excitingip.com/53/types-and-features-of-wireless-access-points/

https://www.linksys.com/us/r/what-is-a-wifi-range-extender/what-is-a-wifi-access-point/

 

The post اکسس پوينت چيست و انواع اکسس پوينت کدام اند؟ appeared first on فروشگاه اينترنتي نود - Node Shop.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : اکسس,پوینت,چیست,و,انواع,اکسس,پوینت,کدام,اند؟, نویسنده : سامان بازدید : 29 تاريخ : پنجشنبه 19 تير 1399 ساعت: 11:08

انواع کانکتورهاي شبکه کدام اند؟

 

کانکتور قطعه اي مي باشد که به بخشي از کابل متصل شده و بخشي از سيستم کابل کشي را به پايان مي رساند و در واقع يک نقطه ي ورودي را براي دستگاه هاي شبکه همچون رايانه، روتر و هاب را فراهم مي سازد.

کانکتورها داراي انواع مختلفي مي باشند، آن ها را مي توان با توجه به ويژگي هاي ظاهري و همچنين خصوصيات جفت گيري از يکديگر متمايز نمود؛ از قبيل جک ها و شاخه ها که کانکتورهاي نر محسوب مي شوند يا پريزها و درگاه ها که کانکتورهاي ماده به حساب مي آيند. آن ها همچنين مي توانند با توجه به نحوه ي پيکربندي اتصالات متفاوتي که دارند از يکديگر تميز داده شوند، به عنوان مثال اتصالات DB9 و DB15 که به ترتيب داراي ? و ?? پين مي باشند. يکي ديگر از راه هاي تمايز دادن کانکتورها نسبت به هم نوع رابط هاي الکتريکي مي باشد که از آنها پشتيباني مي کنند.

موارد زير نمونه اي از کانکتورهاي مختلف مي باشند:

کانکتورهاي رابط سريال مانند RS-232 و V.35

کانکتورهاي اترنت مانند کانکتورهاي RJ-45 و BNC

کانکتور کابل کشي فيبر نوري مانند کانکتورهاي SC و ST

به معناي واقعي کلمه ده ها نوع از کانکتورهاي گوناگون در شبکه مورد استفاده قرار مي گيرند که متخصصين حرفه اي شبکه بايستي با بسياري از آن ها آشنايي کامل داشته باشند.

کانکتور BNC

اتصال دهنده يا همان کانکتور BNC مجموعه اي از کانکتورها مي باشد که جهت متصل نمودن کابل کشي کواکسيال تينت به اجزاي مختلف شبکه مورد استفاده قرار مي گيرد.

کانکتور BNC مجهز به يک مکانيزم پيچش و قفل بوده که اين مکانيزم منجر به فراهم شدن يک اتصال مطمئن و ايمن بين سيستم کابل کشي شبکه و تجهيزات مي شود.

به طور کلي کانکتورهاي BNC در شبکه هاي ??Base2 اترنت کاربرد دارند. انواع مختلف کانکتورهاي BNC موارد زير را شامل مي شود:

کانکتور کابل BNC که به انتهاي يک کابل تينت لحيم کاري و يا جوش داده شده است.

کانکتور BNC T که به جهت متصل نمودن کارت رابط شبکه (NIC) به يک بخش از کابل تينت مورد استفاده قرار مي گيرد.

کانکتور BNC barrel که به منظور متصل نمودن دو قطعه کابل تينت استفاده مي شود.

پايانه ي BNC که يک پايانه ي ?? اهمي را در پايان آزاد کابل تينت فراهم مي سازد.

کانکتور DB

کانکتور DB به هر نوع کانکتوري گفته مي شود که جهت اتصال تجهيزات ترمينال داده (DTE) مورد استفاده قرار مي گيرد.

کانکتورهاي DB سابقاً، کانکتور هاي سري D ناميده مي شدند. کانکتورهاي DB را مي توان به منظور اتصالات سريال يا موازي بين دستگاه ها استفاده نمود. انواع رايج کانکتورهاي خانواده ي DB شامل موارد زير مي شوند:

کانکتور DB-9 که يک کانکتور سريال با ? پين جهت اتصال مودم ها، چاپگرهاي سريال، دستگاه هاي ماوس و غيره مي باشد.

کانکتور DB-15 که يک کانکتور با ?? پين بوده و به منظور متصل نمودن دستگاه هايي همچون مانيتورهاي مکين تاش و کارت هاي رابط شبکه (NIC)، براي کابل هاي ??Base5 مورد استفاده قرار مي گيرد.

کانکتور DB-25، که يک کانکتور داراي ?? پين بوده و جهت متصل نمودن دستگاه هاي رابط سيستم ريز کامپيوتر مکين تاش (SCSI)، مودم ها، چاپگر هاي سريال، کابل هاي موازي، جعبه هاي سوئيچ و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.

کانکتور DB-37 که يک کانکتور با تعداد ?? پين مي باشد و جهت اتصال دستگاه هايي همچون روتر و واحدهاي خدمات کانال (CSU) استفاده مي شود.

کانکتور DB-60 که کانکتوري با ?? پين مي باشد و جهت متصل نمودن دستگاه هايي مانند روترهاي سيسکو مورد استفاده قرار مي گيرد.

کانکتور هاي سري V

کانکتورهاي سري V مجموعه اي از استانداردهاي ارتباطي مي باشند که توسط اتحاديه ي بين المللي ارتباطات از راه دور (ITU) توسعه داده شده اند.

پروتکل ‌هاي سريV روش ‌هايي را به منظور تبادل اطلاعات از طريق سيستم تلفن عمومي با استفاده از ابزارهاي ارتباطي نظير مودم و مولتي پلکسر، ايجاد مي نمايند. اين پروتکل هاي گوناگون در واقع رابط هاي بين تجهيزات پايانه داده (DTE) مانند کامپيوترها و تجهيزات ارتباطات داده (DCE) مانند مودم ها را تعيين نموده و همچنين روش هاي سيگنال دهي را جهت استفاده از طريق سيستم هاي تلفن عمومي ارائه مي نمايند.

کانکتورهاي RJ

کانکتورهاي RJ خانواده اي از کانکتورهاي push-and-click يا همان فشار و کليک براي سيم کشي جفت پيچ خورده در سيم کشي تلفن و شبکه به شمار مي روند. RJ مخفف Regged Jack مي باشد و انواع کانکتورهاي RJ هم اتصال ماده يعني jack و هم نوع اتصال نر يعني Plug را در بر مي گيرند.

کانکتور RJ-11 يک کانکتور نوعي تلفني با ? سيم يا ? سيم مي باشد که تلفن ها را به صفحات جداري متصل مي نمايد. کانکتور RJ-11 حداکثر شش سيم را پشتيباني مي کند اما فقط نوع داراي چهار سيم آن با کابل کشي دو جفت پيچ خورده به طور متداول در کابل کشي تلفن يافت مي شود.

کانکتور RJ-45 يک کانکتور نوع تلفن ? سيمي مي باشد که به منظور اتصال رايانه‌ها، صفحات جداري الکتريکي، پچ پانل هل و ساير اجزاي شبکه با کابل کشي جفت پيچ خورده بکار مي‌رود. کانکتور RJ-45 يک نوع اتصال دهنده ي استاندارد براي هر دو جفت کابل کشي جفت پيچ خورده ي محافظت نشده (UTP) و جفت پيچ خورده ي محافظت شده (STP) در شبکه هاي اترنت star-topology مانند ??BaseT و ???BaseT4 محسوب مي شود.

کانکتور RJ-48 يک کانکتور تلفن از نوع ? سيم بوده که به منظور اتصال خطوط سرويس داده ي ديجيتال T1 و ??KB با کابل کشي جفت پيچ خورده مورد استفاده قرار مي گيرد. کانکتور RJ-48 از همان جک کانکتور RJ-45 استفاده نموده در حالي که از پين متفاوتي استفاده مي کند، به همراه يک جفت سيم بخ منظور انتقال سيگنال و يک جفت براي دريافت سيگنال، يک جفت جهت تخليه و يک جفت استفاده نشده جهت رزرو براي استفاده هاي احتمالي آينده.

يه طور کلي کانکتورهاي RJ-48 در سه نوع RJ-48C ، RJ-48X براي اتصال خطوط T1 و RJ-48S براي اتصال خطوط DDS 56-KB تعبيه شده اند.

کانکتورهاي فيبر نوري

کانکتورهاي SC / ST جهت اتصال کابل کشي فيبر نوري به دستگاه هاي شبکه استفاده مي شوند. حروف اختصاري SC مخفف subscriber connector و ST مخفف straight tip مي باشند.

اين کانکتورها جزو انواع کانکتورهايي مي باشند که معمولاً براي اتصال کابل کشي فيبر نوري به دستگاه هاي شبکه مورد استفاده قرار مي گيرند. هر دو مورد از اين کانکتورها توسط استاندارد هاي اتحاديه ي صنايع الکترونيکي و انجمن صنعت ارتباطات به رسميت شناخته شده اند.

حروف SC مخفف اتصال مشترک است و يک کانکتور فيبر نوري استاندارد دوبلکس با بدنه ي پلاستيکي شکل مربع و ويژگي قفل push-pull locking مي باشد. کانکتورهاي SC به طور معمول در محيط هاي ارتباطي داده، CATV و تلفن استفاده مي شوند.

کانکتور ST، يک کانکتور فيبر نوري با کارايي بالا و با حلقه هاي سراميکي گرد بوده که داراي قفل bayonet يا همان قفل چفتي مي باشد. کانکتور هاي ST نسبت به کانکتورهاي SC متداول تر مي باشند.

معمولاً مي توانيد از کانکتورهاي SC و ST با کابل کشي فيبر نوري تک حالته يا چند حالته استفاده کنيد. همچنين لازم به ذکر است که کانکتورهاي SC و ST به دو صورت ساده و دوبلکس عرضه مي شوند.

نوع سوم از کانکتورهاي فيبر نوري کانکتورهاي SMA مي باشند که از ويژگي قفل مهره اي برخوردار بوده و زير مجموعه هاي آن شامل کانکتورهاي SMA905 و SMA906 مي باشند.

و اما در واقع بهترين کانکتورهاي فيبر نوري کانکتورهاي military-grade هستند. اين کانکتورها داراي مشخصات MIL-C-83522 (ST) بوده و ضد خوردگي هستند، قابليت کاهش فشار کابل را داشته و در برابر گرما، شوک، لرزش، قارچ و هرگونه سايش مقاوم هستند.

دستگاه هاي رابط سيستم ريز کامپيوترها يا SCSI

واژه ي SCSI مخفف Small Computer System Interface بوده و زمينه ي اتصال لوازم جانبي را به رايانه با استفاده از رابط انتقال موازي فراهم مي سازد. کانکتورهاي (SCSI) توسط کمپاني اپل توسعه يافته است و در دنياي رايانه هاي شخصي براي سولوشن هاي ذخيره سازي با کيفيت بالا مورد استفاده قرار مي گيرد.

به منظور پياده سازي SCSI بر روي يک سيستم، مي توانيد از يک آداپتور SCSI جهت رابط با سيستم و دستگاه هاي مناسب SCSI مانند هارد ديسک هاي SCSI استفاده کنيد.

هر دستگاه مرتبط با يک گذرگاه SCSI بايد داراي يک شماره شناسه ي دستگاه SCSI تخصيص داده شده به خود آن دستگاه باشد که به SCSI اجازه مي دهد تا تعدادي از دستگاه ها را توسط يک گذرگاه موازي واحد به يکديگر متصل نمايد.

شما مي توانيد شناسه هاي SCSI را با استفاده از سوئيچ هاي dip يا jumper ها و يا با استفاده از نرم افزار پيکربندي تغيير دهيد.

https://networkencyclopedia.com/connector-device/

https://networkencyclopedia.com/bnc-connector/

https://networkencyclopedia.com/db-connector/

https://networkencyclopedia.com/sc-and-st-connectors/

https://networkencyclopedia.com/small-computer-system-interface-scsi/

 

The post انواع کانکتورهاي شبکه کدام اند؟ appeared first on فروشگاه اينترنتي نود - Node Shop.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : انواع,کانکتورهای,شبکه,کدام,اند؟, نویسنده : سامان بازدید : 24 تاريخ : پنجشنبه 19 تير 1399 ساعت: 11:06

خريد ويلا در نياوران

خريد ويلا در نياوران.

شايد يکي از جذابيت‌هايي که نسل امروز نتوانند به راحتي تجربه کنند، زندگي در خانه‌هاي ويلايي هست. خانه‌هايي با حياط‌هاي بزرگ و دل‌باز که مي‌تواند لذت زندگي را براي شما دو چندان کند. حياط‌هايي که محل بازي کردن بچه‌ها و لذت بردن از يک فضاي سبز شخصي است. امروزه پيدا کردن خانه‌ي ويلا در شهر تهران شايد کار آساني نباشد. امروزه تهران تبديل شده به يک شهر شلوغ و پر رفت و آمد. همين امر باعث شده تا تراکم ساخت و ساز در تهران زياد شود که اين امر باعث تخريب خانه‌هاي ويلايي و ساخت برج‌ها‌ و آپارتمان‌ها شده است. براي همين شايد امروزه پيدا کردن خانه‌ي ويلايي کار بسيار سختي باشد. البته که امروزه مناطق بسيار کمي در شهر تهران داراي خانه‌ي ويلايي هستند. يکي از آن مناطقي که امروزه شما مي‎توانيد در آن صاحب يک خانه‌ي ويلايي شويد، منطقه‌ي نياوران است.

منطقه‎ي نياوران يکي از مناطق بسيار قديمي شمرون است. در گذشته در اين منطقه مزارع ني بسيار فراوان بوده است. مردم شهر تهران ني‌هاي مورد نياز خود را از اين منطقه تامين مي‌کردند. براي همين اسم اين منطقه را “ني‌آوران” گذاشته‌اند. اين اسم به مرور زمان به نياوران تغيير پيدا کرد. البته که امروزه اين منطقه به اسم شهيد باهنر تغيير نام پيدا کرده است.

نياوران را مي‌توان “سرزمين برج‌هاي لوکس و پنت‌هاوس‌ها” ناميد که معماري خاص داخلي و خارجي ساختمان‌هاي آن، چهره اين محله را تا حد زيادي از مابقي محله‌هاي تهران متمايز کرده است. بافت مسکوني نياوران و تلفيق خانه‌هاي قديمي و ويلايي و آپارتمان‌هايي نوساز و صد البته مدرن با سن بناي زير ?? سال، نشان مي‌دهد که اين محله تا حد زيادي پاسخگوي نياز و سليقه‌هاي مختلف متقاضيان ملک در شمال تهران است.

سکونت در محله نياوران در يک کلام يعني غوطه‌ور بودن در امکانات فوق‌العاده. دسترسي آسان به امکانات تفريحي، ورزشي، درماني و فرهنگي و وجود بناهاي تاريخي شاخص در اين محله؛ همه و همه دلايلي لازم و کافي هستند تا جدي‌تر به بررسي آگهي‌هاي فايل شده در دفتر مشاوران املاک اين منطقه بپردازيد. ضمنا با وجود چند سفارت‌خانه‌ و ادارات دولتي خيال شما از بابت  برقراري امنيت براي خانواده‌ها به خصوص کودکان و دانش‌آموزان راحت خواهد بود.

در اين مقاله قصد داريم تا نکاتي در رابطه با خريد ويلا در نياوران را به شما اطلاع دهيم. البته قبل از خواندن اين مقاله بايد توجه داشته باشيد که اصلا خريد خانه‌ي ويلايي در نياروان به نفع شما هست يا خير؟! اصلا خانه‌ي ويلايي در نياوران خريداري کنيد بهتر بوده يا اينکه سراغ يک آپارتمان در نياوران برويد بهتر است؟ براي دست پيدا کردن به جواب اين سوال، عوامل بسيار زيادي تاثير گذار هستند. اين عوامل مي‌تواند نيازهاي شما از يک خانه باشد يا اصلا سليقه‌ي شخصي شما باشد. اين عوامل مي‌تواند در هر شخص براي خريد ويلا در نياوران متفاوت باشد. حال برويم نکاتي را براي خريد ويلا در نياوران بررسي کنيم. در کل نکات بسيار زيادي براي خريد ويلا در نياوران دخيل هستند. توجه به ميزان بودجه در دسترس، در نظر گرفتن تنوع قيمتي که در منطقه‌ي نياوران هست و سر زدن به کوچه‌هاي مختلف براي داشتن بهترين انتخاب. اما با در نظر گرفتن تمام اين عوامل، شما پس از جست و جوي کافي ممکن بوده با مواردي مناسب مواجه شويد که در نهايت يک ويلا در نياوران را براي خريد انتخاب کنيد. اما يافتن يک ويلاي مناسب در نياوران براي خريد به معناي پايان کار نيست. شما همانطور که در زمان خريدن ويلا در نياوران به خريدن يا نخريدن آن ويلا و يا حتي در مورد منطقه‌اي که آن ويلا در آن واقع شده فکر کرديد و حساسيت به خرج داده‌ايد، در مورد اينکه بايد با فروشنده چه ملاحظاتي داشته باشيد هم، اين حساسيت را به خرج دهيد و دقت کامل را داشته باشيد.

حواستان به مشاوران املاک باشد؛

همانطور که براي پيدا کردن ويلا در نياوران براي نکاتي مانند مالک، مشخصات ويلا و منطقه‌آن حساسيت به خرج داده‌ايد، اينکه چه کسي ويلا را به شما معرفي کرده و قرار داد آن در چه املاکي نوشته مي‌شود، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. املاک عظيميان از سال 1395 به طور تخصصي در زمينه‌ي املاک منطقه‌ي يک فعاليت مي‌کند. يکي از زمينه‌هاي تخصصي املاک عظيميان، ويلاهاي واقع شده در خيابان نياوران است. املاک عظيميان مي‌تواند يکي از بهترين راهنماهاي شما براي خريد ويلا در نياوران باشد.

لوگوي بلاگ املاک عظيميان

لوگوي بلاگ املاک عظيميان

نکته دومي که در زمان خريد ويلا در نياوران بايد به آن توجه کنيد اين است اگر ويلاي مورد معامله بين چند نفر مشاع بوده يا اينکه خريداران چند نفر هستند و عده‌اي به جاي ديگري به وکالت معامله مي‌کنند، حتما ببينيد که آيا داراي وکالت رسمي هستند يا خير؟ از معامله کردن ويلاي‌هاي نياوران با وکالتنامه‌هايي که به صورت غيررسمي تنظيم شده‌اند بپرهيزيد!

 

يکي ديگر از مسائلي که بايد در مورد خريد ويلا در نياوران به آن توجه کنيد، نوع ساخت داخل ويلا است. يعني اينکه داخل ويلا فلت طراحي شده يا دوبلکس. اين مسئله شايد در ديد اول خيلي اهميت نداشته باشد، اما اين موضوع در بلند مدت مي‌تواند حس شما را به ويلايي که خريداري کرديد تغيير بدهد.

نکته‎ي ديگري که براي خريد ويلا در نياوران بايد به آن توجه کنيد، امکاناتي هست که براي آن ويلا در نظر گرفته شده است. امکاناتي که براي يک ويلا مي‌توان در نظر گرفت مي‌تواند حس شما را بسيار بسيار زياد تغيير دهد. امکاناتي مانند استخر، روف گاردن، فضاي سبز، باشگاه ورزشي و … . حال هر کدام از اين امکانات را بايد نسبت به بودجه و کارايي که مي‌تواند براي شما داشته باشد انتخاب کنيد. مثلا مي‌توانيد استخر سرباز يا پوشيده بودن آن را انتخاب کنيد، يا مثلا فضاي سبز را نسبت به سليقه‌ي خود طراحي و پياده کنيد. البته که فضاي سبز مي‌تواند يکي از مهم ترين عوامل انتخاب يک ويلا در نياوران باشد. معمولا اکثر افراد به دليل لذت بردن از فضاي سبز، خريد ويلا در نياوران را به آپارتمان در نياوران ترجيح مي‌دهند. البته نياوران به دليل داشتن برج‌هاي بلند، ممکن بوده که به فضاي سبز شما ديدهاي بسيار زيادي باشد. اگر اين موضوع براي شما از اهميت بالايي برخوردار بوده؛ حتما قبل از خريد ويلا در نياوران حتما به اين موضوع توجه زيادي کنيد که فضاي سبز شما ديد و مشرف خارجي دارد يا خير.

خريد آپارتمان در نياوران

از آنجايي که ويلاهاي نياوران بزرگ هستند، نگهداري آنها کمي سخت مي‌شود. براي همين مي‌توانيد از نگهبان استفاده کنيد. البته که استفاده از نگهبان نيازمند محلي براي مستقر شدن نگهبان هست. پس حتما در زمان خريد ويلا در نياوران به اين موضوع توجه کنيد که ويلاي مورد نظر از اين امکان برخوردار باشد.

در آخر اميدواريم که اين مقاله بتواند به شما در خريد ويلا در نياوران کمک کند.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : خرید,ویلا,در,نیاوران, نویسنده : سامان بازدید : 24 تاريخ : سه شنبه 17 تير 1399 ساعت: 19:43

قيمت و هزينه‌هاي کاشت دندان و ايمپلنت+ فيلم

قيمت و هزينه‌هاي کاشت دندان و ايمپلنت+ فيلم

 

ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن به عوامل زير بستگي دارد:

برند ايمپلنت، برند شخصي دندانپزشک، تضمين کيفيت، هزينه ي جانبي، شرايط پرداخت و نگهداري.

برند ايمپلنت دندان

شرکت هاي گوناگوني ايمپلنت دندان را توليد مي کنند که جنس آن از تيتانيوم مي باشد. ايمپلنت هايي که در ايران استفاده مي شود غالبا اروپايي، آمريکايي و کره اي مي باشد. پياده سازي ايمپلنت دندان مستلزم تجهيزات خاصي مي باشد که با توجه به در دسترس بودن آن امکانات در هر کشور، نوع ايمپلنت انتخاب مي‌شود. بديهي است که برندهاي معتبر دنيا هزينه ي زيادي را براي افراد در پي خواهد داشت.

 ايمپلنت آمريکايي در درجه ي اول قرار دارد و پس از آن ايمپلنت اروپايي مطرح مي شود. ايمپلنت آمريکايي ممکن است هزينه اي بالغ بر پنج ميليون داشته باشد. ايمپلنت کره اي ارزان تر بوده و ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن آن حدود 3-2 ميليون تومان است.

برند شخصي دندانپزشک

به خاطر داشته باشيد که تنها برند ايمپلنت دندان مطرح نيست و موضوع مهارت دندانپزشکان نيز از اهميت بسياري برخوردار است. بهترين برندها در دردست افراد غيرمتخصص بي فايده است. علاوه بر آن دندانپزشکان مطرح مبالغ زيادي را دريافت مي کنند که بخشي از آن به ويزيت و دستمزد مربوط مي شود. اگر ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن براي شما مهم است پيش از انجام آن جست و جوي کافي را انجام دهيد تا بتوانيد پزشک ايده آل را انتخاب کنيد تا ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن کمي متناسب با بودجه ي شما شود.

تضمين کيفيت

هميشه درهرکاري درصد خطايي وجود دارد که ايمپلنت دندان مستثني از اين قضيه نيست. حتي اگر جنس ايمپلنت مناسب بوده و پزشک نيز مهارت کافي را داشته باشد حدود 3% امکان دارد که ايمپلنت جوش نخورد. اگر ايمپلنتي که انتخاب کرده ايد ضمانت داشته باشد مي توانيد براي بار دوم نزد دندانپزشک خود رفته و آن را رايگان انجام دهيد. در اين صورت ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن براي بار دوم شما را شوکه نخواهد کرد.

هزينه جانبي

گول تبليغات را نخوريد. گاهي اوقات در برخي تبليغ ها مشاهده مي شود که ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن و خدمات آن را کم تر اعلام مي کنند در صورتي که بعدها هزينه هاي اضافي در خصوص روکش، پودر و ... از شما گرفته مي شود. پيش از انجام ايمپلنت دندان تمامي هزينه ها را بپرسيد.

شرايط پرداخت

برخي دندانپزشکان شرايطي براي شما فراهم مي کنند که مي توانيد نيمي از ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن را قبل از انجام عمليات و مابقي را به صورت اقساطي بين 6-3 ماه پرداخت کنيد.

نگهداري

نکته ي مهم اين است که شما بايد همانگونه که از دندان طبيعي خود مراقبت مي کنيد به ايمپلنت دندان نيز رسيدگي کنيد. ايمپلنت دندان بر خلاف دندان طبيعي نمي پوسد اما با رعايت نکردن بهداشت شرايطي براي لثه و اطراف آن پيش مي آيد که ايمپلنت دندان را به خطر مي اندازد. مراقبت هاي روزانه بايد به دقت و منظم انجام شود. به ياد داشته باشيد که در طول درمان ايمپلنت و پس از آن جهت چکاپ به پزشک مربوطه مراجعه کنيد.

نتيجه گيري

ايمپلنت دندان قيمت و هزينه هاي مختلفي دارد که متغير است و ممکن است حدود 4-2 ميليون باشد. عواملي مانند جنس ايمپلنت، جراح مربوطه، لابراتور پروتز، قطعات مصرفي و ... بر ايمپلنت دندان قيمت و هزينه آن تاثير مي گذارد. به طور کلي پس از دندان طبيعي، هيچ چيزي نمي تواند جاي ايمپلنت دندان را پر کند و در مقايسه با ساير روش ها ماندگاري بيشتري داشته و ظاهري طبيعي تر دارد.

acv5_m1.jpg

مزاياي ايمپلنت دنداني

?-بهبود ظاهر شما

يکي از اساس ترين فوايد کاشت ايمپلنت هاي دندان مربوط مسئله زيبايي و ظاهر آن است و امپلنت موجب حفظ استخوان دهان شده و شکل ظاهري صورت را حفظ مي کند. بنابراين موجب زيبايي صورت مي شود. زماني که اکثر دندان هاي طبيعي از بين رفته اند، در استخوان دهان چيزي براي رشد يا تحريک آن عوض نمي شود.

اگر دندان ها از بين بروند بدن انسان تصور مي کند که فک بالايي براي مراقبت از دندان ها مهم نيست و به اين علت فک بالا شروع به انحلال مي کند. اين مسئله باعث افتادگي صورت مي شود، چين و چروک در اطراف دهان به وجود مي آيد، لب ها بهم چسبيده مي شوند.

همين طور موجب اين مي شود که سن فرد بيشتر به نظر برسد. شما با کاشت ايمپلنت دندان مي توانيد سنتان را 20 سال جوانتر کنيد و لبخندتان را زيبا تر کنيد.

?-دريافت نتايج فوري

کاشت ايمپلنت به هيچ وجه از بين نميرود و تا اخر عمر باقي مي ماند و همين طور به شما براي جويدن و ميل کردن غذا بسيار کمک مي کند و شما مي توانيد از آنها مثل دندان هاي طبيعي اتان استفاده کنيد.

اين مورد را فراموش نکنيد که کاشت ايمپلنت براي هر فرد بستگي به شرايط جسماني آن فرد دارد و باهم متفاوت است. اما نگران نباشيد پزشکان متخصص و ماهر به راحتي با گذشت يک دوره فک و دهان شما را به طور کامل برسي مي کنند و خدمات را به درستي ارائه مي دهند.

?-بازگرداندن اعتماد به نفس و تجديد اعتماد

کاشت ايمپلنت دندان به قدري طبيعي  و زيبا است که فرد با انجام اين عمل در خود احساس خوبي مي کند. زيرا ايمپلنت دندان به شما علاوه بر اينکه زيبايي ميبخشد باعث راحت تر جويدن غذا نيزمي شود. اين عوامل باعث شما اعتماد به نفس بيشتري پيدا کنيد.

?-در موقعيت هاي روزمره راحت باشيد

ايمپلنت دندان برعکس پروتزهاي دنداني است زيرا که نيازي بنيست براي تميز کردن آنها را جابه جا کنيد يا موقع خواب آنها را دربياوريد. اين دندان ها دقيقا مشابه با دندان هاي طبيعي خودتان عمل مي کند و دائمي است.

 

?-دندان هاي خود را به حالت طبيعي خود بازگردانيد

ايمپلنت دندان به دليل اينکه مانند ريشه دندان جايگزين مي شود دقيقا مشابه با دندان هاي طبيعي عمل مي کند و هيچ کس متوجه کاشت ايمپلنت نمي شود.

در برخي موارد کاشت ايمپلنت نياز به خورد کردن دندان کناري دندان از بين رفته است تا ساختاري طبيعي تر داشته باشد و به خوبي عمل کند و اين را بدانيد ساختار تخريب شده دندان طبيعي هيچ وقت درست نمي شود. اما در پرئتز به دليل اينکه از دندان کناري براي اين عمل استفاده مي کنند موجب تخريب آن دندان نيز مي شوند.

?-بهبود کلي کيفيت زندگي شما

ايمپلنت دندان باعث مي شود چهره اي زيبا تر به همراه دندان هاي طبيعي داشته باشيد و همين طور در جويدن و خوردن غذا نيز راحت تر باشيد.

کاشت ايمپلنت دندان لبخند شما را زيبا تر مي کند و همين طور باعث اين مي شود به راحتي صحبت کنيد و غذا ميل کنيد و همين طور احساس بهتري داشته باشيد.

ايمپلنت دندان به سلامت دندان و دهان شما بهبود مي بخشد و همين طور کاشت ايمپلنت دندان از بيماري هاي عفونت مزمن ناشي از باکتري، پريودنتال و بيماري هاي التهابي تا حد ممکن جلوگيري مي کند.

به اين خاطر که کاشت ايمپلنت دندان بسيار طبيعي است و اين دندان ها دقيقا مشابه با دندان هاي طبيعي انسان است مراقبت و نگهداري از آنها نيز دقيقا مشابه دندان هاي طبيعي است. مسواک زدن و نخ دندان براي تميز کردن کافي مي باشد. همين طور با برسي منظم شما مي توانيد از لبخن زيبا تون لذت ببريد.

منبع: ايمپلنت دندان قيمت     ، ايلنا

 

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : قیمت,و,هزینه‌های,کاشت,دندان,و,ایمپلنت,فیلم, نویسنده : سامان بازدید : 26 تاريخ : دوشنبه 16 تير 1399 ساعت: 12:17

راديولوژي دندان در شمال تهران

راديولوژي دندان در شمال تهران

پزشکان و دندان پزشکان براي داشتن تحليل درست از مشکل مراجعه کننده خود، نياز به روش هاي کمک کننده اي دارند که بتوانند در تشخيص بيماري از آنان بهره ببرند.

irns_e1.png

مزايا و معايب عکس برداري با دستگاه cbct

پزشکان و دندان پزشکان براي داشتن تحليل درست از مشکل مراجعه کننده خود، نياز به روش هاي کمک کننده اي دارند که بتوانند در تشخيص بيماري از آنان بهره ببرند. راديولوژي يکي از مهارت هاي دنياي پزشکي است که با استفاده از دانش روز به کمک پزشکان و دندان پزشکان مي شتابد.

در اين مقاله به شکل مختصر به چند شاخه پر کاربرد عکس برداري پزشکي مي پردازيم:

·       عکس cbct

عکس cbct نوعي عکس برداري سه بعدي است که با تجهيزات پيشرفته اي حاصل مي شود. زماني پزشک درخواست cbct مي کند که تشخيص وضعيت بيمار با عکس برداري هاي معمولي امکان پذير نباشد. اشعه ايکس به کار رفته در دستگاه cbct به خوبي در عمق بافت ها رسوخ مي کند. نتيجه اين نوع از عکس برداري، تصويرهايي متعدد از استخوان ها، اعصاب، رگ ها و بافت نرم است که با وضوح بالايي در زواياي مختلف در اختيار پزشک قرار مي گيرد.

کاربرد cbct در تشخيص بيماري هاي مختلف

عکس cbct در تشخيص بيماري، ناهنجاري و مشکلات گوناگوني به کار برده مي شود. در ذيل تعدادي از اين مشکلات و بيماري ها ديده مي شود:

1-    بيماري هاي فک به ويژه مشکلات دندان ها مانند دندان نهفته و دندان اضافي

2-    بيماري مفصلي صورت، درد و کاهش دامنه حرکت مفصل

3-    آنومالي تکاملي

4-    مشکلات کام و ابعاد آن

5-    تشخيص مشکلات فک و دندان منجر به ارتودنسي

6-     جراحي هاي ناحيه دهان

7-    شايع ترين کاربرد اين نوع عکس برداري در کاشت ايمپلنت است.

تفاوت عکس سي تي اسکن با cbct

عکس cbct با سي تي اسکن تفاوت هاي بسياري دارد. cbct از سي تي اسکن، جديدتر و تکنولوژي مدرن تري دارد. در نتيجه مزايايي نسبت به آن دارد که در ادامه ذکر مي شود:

1-    تصوير دقيق تر: سي تي اسکن تصويري دو بعدي با شفافيت پايين تري نسبت به cbct توليد مي کند. اين در حالي است که cbct تصاويري سه بعدي در زواياي متعدد و به صورت 360 درجه اي ارائه مي دهد که پزشک يا دندان پزشک با استفاده از آن به ساختارهاي دندان و فک با اندازه هاي واقعي پي مي برد.

2-    ايمني بيشتر: از آنجا که دستگاه cbct تکنولوژي مدرن تري دارد، يکي از جنبه هايي که در ساخت آن لحاظ شده، استفاده از ميزان اندک اشعه ايکس است. همچنين اين دستگاه اين قابليت را داراست که اشعه را به صورت محدود در يک منطقه خاص بتاباند. البته تمامي دستگاه هاي راديولوژي به علت توليد اشعه هاي مضر، بايد به ميزان محدود استفاده شوند.

3-    سرعت بالاتر: دستگاه سي تي اسکن نسبت به cbct بسيار کند است. از مزيت هاي اين عکس برداري نوين، مي توان به سرعت زياد انجام تصويربرداري اشاره کرد که براي بيماران مطلوب تر است.

4-    خطاي کم تر: هر دستگاهي هر چند هم دقيق، امکان خطا دارد. هنگام تصويربرداري، بيمار بايستي بي تحرک باشد. اگر بيمار مختصري حرکت کند، اين حرکت سبب ايجاد خطا در تصوير مي شود. در تکنولوژي هاي قديمي تر مانند سي تي اسکن اين خطا بيشتر است و تصوير را مخدوش مي کند؛ اما دستگاه هاي مدرن تر، اين مشکل را تا حدي کاهش داده اند.

معايب cbct

هر چند ميزان اشعه ايکس تابش شده از اين دستگاه کم تر از سي تي اسکن است؛ اما همچنان بيشتر از عکس هاي راديولوژي معمولي به حساب مي آيد. در يک پژوهش علمي ثابت شد که اين دستگاه اشعه زيادي به چشم، غده تيروئيد و غدد پاراتيروئيد تابش مي کند که در برخي موارد، ميزان اشعه تا ده برابر يک عکس برداري معمولي است.

عکس cbct  تمام فک

اين روش عکس برداري قابليت اين را دارد که عکس هايي از فک بالا و پايين از تمام رخ و نيم رخ تهيه کند.  عکس cbct  تمام فک، به صورت واضحي تمام دندان ها، ريشه، عصب و تومورهاي موجود در لثه را نشان مي دهد.

عکس ايمپلنت

به نقل از ساعت24، همان طور که گفته شد يکي از کاربردهاي مهم cbct در زمينه کاشت ايمپلنت است. وقتي دندان پزشک مي خواهد يک ايمپلنت در فک بيمار قرار دهد، ابتدا بايستي نسبت به وضعيت عصب و عروق و همين طور موقعيت سينوس ها اطلاع کاملي داشته باشد تا ايمپلنت را در جاي درست خود قرار دهد. از اين رو قبل از هر اقدامي درخواست يک عکس cbct از فضاي فک بيمار مي دهد. بعد از جاي گيري ايمپلنت در فک نيز عکس ديگري مورد نياز است تا از صحيح بودن عمل کاشت اطمينان حاصل شود.

عکس ايمپلنت در زعفرانيه

يکي از مراکز معتبر براي تهيه عکس ايمپلنت در زعفرانيه، راديولوژي الف است که با تخصص و تجربه کافي اين امر را به بهترين شکل ممکن براي بيماران انجام مي دهد.

عکس opg

عکس opg يک عکس راديولوژي است که تمام دندان هاي فک بالا و پايين را در خود جاي داده و علاوه بر دندان، عفونت، ميزان پوسيدگي و وضعيت ريشه ها را نيز نمايان مي کند.

کاربرد opg

از کاربردهاي Opg مي توان به اين موارد اشاره کرد:

1-    تشخيص شکستگي يا جا به جايي فک

2-    مشاهده شکستگي دندان ها

3-    بررسي وضعيت دندان عقل نهفته

4-    ارزيابي وضعيت دندان ها قبل از جراحي

5-    بررسي ميزان پوسيدگي دندان

6-     تشخيص عفونت لثه

7-    مشاهده وضعيت فک ها

مزيت opg نسبت به ساير روش ها

Opg در برابر روش هايي مانند سي تي اسکن و cbct اشعه بسيار ناچيزي ساطع مي کند و ايمني بالاتري دارد.

عکس برداري در دوران بارداري

هر قدر ميزان تشعشع در تصويربرداري اندک باشد، خانم هاي باردار بايستي براي حضور در راديولوژي با پزشک متخصص زنان و مسئول راديولوژي مشورت کنند و در صورت لزوم به عکس برداري، از لباس هاي سربي و پوشش هاي مقاوم در برابر اشعه استفاده کنند.

عکس opg  در شمال تهران

مرکز راديولوژي الف واقع در زعفرانيه، بهترين مرکز راديولوژي براي تهيه عکس opg  در شمال تهران است که به صورت حرفه اي در زمينه راديولوژي فک و صورت فعال است.

 

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : رادیولوژی,دندان,در,شمال,تهران, نویسنده : سامان بازدید : 25 تاريخ : جمعه 13 تير 1399 ساعت: 10:28

راديولوژي دندان در شمال تهران

راديولوژي دندان در شمال تهران

پزشکان و دندان پزشکان براي داشتن تحليل درست از مشکل مراجعه کننده خود، نياز به روش هاي کمک کننده اي دارند که بتوانند در تشخيص بيماري از آنان بهره ببرند.

irns_e1.png

مزايا و معايب عکس برداري با دستگاه cbct

پزشکان و دندان پزشکان براي داشتن تحليل درست از مشکل مراجعه کننده خود، نياز به روش هاي کمک کننده اي دارند که بتوانند در تشخيص بيماري از آنان بهره ببرند. راديولوژي يکي از مهارت هاي دنياي پزشکي است که با استفاده از دانش روز به کمک پزشکان و دندان پزشکان مي شتابد.

در اين مقاله به شکل مختصر به چند شاخه پر کاربرد عکس برداري پزشکي مي پردازيم:

·       عکس cbct

عکس cbct نوعي عکس برداري سه بعدي است که با تجهيزات پيشرفته اي حاصل مي شود. زماني پزشک درخواست cbct مي کند که تشخيص وضعيت بيمار با عکس برداري هاي معمولي امکان پذير نباشد. اشعه ايکس به کار رفته در دستگاه cbct به خوبي در عمق بافت ها رسوخ مي کند. نتيجه اين نوع از عکس برداري، تصويرهايي متعدد از استخوان ها، اعصاب، رگ ها و بافت نرم است که با وضوح بالايي در زواياي مختلف در اختيار پزشک قرار مي گيرد.

کاربرد cbct در تشخيص بيماري هاي مختلف

عکس cbct در تشخيص بيماري، ناهنجاري و مشکلات گوناگوني به کار برده مي شود. در ذيل تعدادي از اين مشکلات و بيماري ها ديده مي شود:

1-    بيماري هاي فک به ويژه مشکلات دندان ها مانند دندان نهفته و دندان اضافي

2-    بيماري مفصلي صورت، درد و کاهش دامنه حرکت مفصل

3-    آنومالي تکاملي

4-    مشکلات کام و ابعاد آن

5-    تشخيص مشکلات فک و دندان منجر به ارتودنسي

6-     جراحي هاي ناحيه دهان

7-    شايع ترين کاربرد اين نوع عکس برداري در کاشت ايمپلنت است.

تفاوت عکس سي تي اسکن با cbct

عکس cbct با سي تي اسکن تفاوت هاي بسياري دارد. cbct از سي تي اسکن، جديدتر و تکنولوژي مدرن تري دارد. در نتيجه مزايايي نسبت به آن دارد که در ادامه ذکر مي شود:

1-    تصوير دقيق تر: سي تي اسکن تصويري دو بعدي با شفافيت پايين تري نسبت به cbct توليد مي کند. اين در حالي است که cbct تصاويري سه بعدي در زواياي متعدد و به صورت 360 درجه اي ارائه مي دهد که پزشک يا دندان پزشک با استفاده از آن به ساختارهاي دندان و فک با اندازه هاي واقعي پي مي برد.

2-    ايمني بيشتر: از آنجا که دستگاه cbct تکنولوژي مدرن تري دارد، يکي از جنبه هايي که در ساخت آن لحاظ شده، استفاده از ميزان اندک اشعه ايکس است. همچنين اين دستگاه اين قابليت را داراست که اشعه را به صورت محدود در يک منطقه خاص بتاباند. البته تمامي دستگاه هاي راديولوژي به علت توليد اشعه هاي مضر، بايد به ميزان محدود استفاده شوند.

3-    سرعت بالاتر: دستگاه سي تي اسکن نسبت به cbct بسيار کند است. از مزيت هاي اين عکس برداري نوين، مي توان به سرعت زياد انجام تصويربرداري اشاره کرد که براي بيماران مطلوب تر است.

4-    خطاي کم تر: هر دستگاهي هر چند هم دقيق، امکان خطا دارد. هنگام تصويربرداري، بيمار بايستي بي تحرک باشد. اگر بيمار مختصري حرکت کند، اين حرکت سبب ايجاد خطا در تصوير مي شود. در تکنولوژي هاي قديمي تر مانند سي تي اسکن اين خطا بيشتر است و تصوير را مخدوش مي کند؛ اما دستگاه هاي مدرن تر، اين مشکل را تا حدي کاهش داده اند.

معايب cbct

هر چند ميزان اشعه ايکس تابش شده از اين دستگاه کم تر از سي تي اسکن است؛ اما همچنان بيشتر از عکس هاي راديولوژي معمولي به حساب مي آيد. در يک پژوهش علمي ثابت شد که اين دستگاه اشعه زيادي به چشم، غده تيروئيد و غدد پاراتيروئيد تابش مي کند که در برخي موارد، ميزان اشعه تا ده برابر يک عکس برداري معمولي است.

عکس cbct  تمام فک

اين روش عکس برداري قابليت اين را دارد که عکس هايي از فک بالا و پايين از تمام رخ و نيم رخ تهيه کند.  عکس cbct  تمام فک، به صورت واضحي تمام دندان ها، ريشه، عصب و تومورهاي موجود در لثه را نشان مي دهد.

عکس ايمپلنت

به نقل از ساعت24، همان طور که گفته شد يکي از کاربردهاي مهم cbct در زمينه کاشت ايمپلنت است. وقتي دندان پزشک مي خواهد يک ايمپلنت در فک بيمار قرار دهد، ابتدا بايستي نسبت به وضعيت عصب و عروق و همين طور موقعيت سينوس ها اطلاع کاملي داشته باشد تا ايمپلنت را در جاي درست خود قرار دهد. از اين رو قبل از هر اقدامي درخواست يک عکس cbct از فضاي فک بيمار مي دهد. بعد از جاي گيري ايمپلنت در فک نيز عکس ديگري مورد نياز است تا از صحيح بودن عمل کاشت اطمينان حاصل شود.

عکس ايمپلنت در زعفرانيه

يکي از مراکز معتبر براي تهيه عکس ايمپلنت در زعفرانيه، راديولوژي الف است که با تخصص و تجربه کافي اين امر را به بهترين شکل ممکن براي بيماران انجام مي دهد.

عکس opg

عکس opg يک عکس راديولوژي است که تمام دندان هاي فک بالا و پايين را در خود جاي داده و علاوه بر دندان، عفونت، ميزان پوسيدگي و وضعيت ريشه ها را نيز نمايان مي کند.

کاربرد opg

از کاربردهاي Opg مي توان به اين موارد اشاره کرد:

1-    تشخيص شکستگي يا جا به جايي فک

2-    مشاهده شکستگي دندان ها

3-    بررسي وضعيت دندان عقل نهفته

4-    ارزيابي وضعيت دندان ها قبل از جراحي

5-    بررسي ميزان پوسيدگي دندان

6-     تشخيص عفونت لثه

7-    مشاهده وضعيت فک ها

مزيت opg نسبت به ساير روش ها

Opg در برابر روش هايي مانند سي تي اسکن و cbct اشعه بسيار ناچيزي ساطع مي کند و ايمني بالاتري دارد.

عکس برداري در دوران بارداري

هر قدر ميزان تشعشع در تصويربرداري اندک باشد، خانم هاي باردار بايستي براي حضور در راديولوژي با پزشک متخصص زنان و مسئول راديولوژي مشورت کنند و در صورت لزوم به عکس برداري، از لباس هاي سربي و پوشش هاي مقاوم در برابر اشعه استفاده کنند.

عکس opg  در شمال تهران

مرکز راديولوژي الف واقع در زعفرانيه، بهترين مرکز راديولوژي براي تهيه عکس opg  در شمال تهران است که به صورت حرفه اي در زمينه راديولوژي فک و صورت فعال است.

 

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : رادیولوژی,دندان,در,شمال,تهران, نویسنده : سامان بازدید : 28 تاريخ : جمعه 13 تير 1399 ساعت: 10:18

اهمیت بک لینک بر سئو
&

اهمیت بک لینک بر سئو – ثبت رپورتاژ اگهی در وبلاگ


 • اهمیت بک لینک بر سئو – ثبت رپورتاژ اگهی در وبلاگ

  اهمیت بک لینک بر سئو

  درباره اهمیت بک لینک بر سئو می توانیم بگوییم که تجربه نشان داده است سایت هایی که از بک لینک های طبیعی زیادی استفاده می کنند و در کنار آن نیز محتواهای با کیفیت را برای وب سایت خود تولید می کنند توانسته اند رتبه و جایگاه مناسبی را در گوگل بدست آورند.

  بک لینک قوی

  اجازه دهید میزان اهمیت بک لینک بر سئو را برایتان با یک مثال روشن کنم فرض کنید در یک جلسه حضور دارید و درباره یک موضوع خاص صحبت می کنید و از کل جمعیت حاضر ۱۵ نفر با صحبت شما موافق بوده و رای مثبت به شما دادند و در نقطه مقابل شما فرد دیگری در تکمیل صحبت شما موضوع دیگری را عنوان کرده و ۱۰ نفر به او رای مثبت داده اند و او را تایید کرده اند.

  این رای گیری نشان می دهد که حرف شما برای حضار دارای اهمیت بیشتری بوده است که توانسته اید آرای بیشتری را بدست آورید. بک لینک هم در واقع به همین صورت می باشد هر چه میزان بک لینک هایی که سایت شما دریافت می کند بیشتر باشد رتبه بهتری را بدست خواهید آورد

  تنها راه دریافت بک لینک دائمی آن هم از سایت های وبلاگدهی معتبر بصورتی که از سایت ها حذف نشود و اسپم محسوب نشود و درواقع باعث بهبود رتبه سایت درگوگل شود ، رپورتاژ آگهی است

  گروه تبلیغاتی بلاگ بک لینک دارای 5000  وبلاگ در 30 سرویس وبلاگدهی متفاوت می باشد.ساخت وبلاگ در سرویس های وبلاگدهی روزانه در حال افزایش می باشد و همچنین وبلاگ های ایجاد شده توسط مدیران وبلاگ ها بروز رسانی می شود بنابراین از نظر تعداد ایندکس صفحات در گوگل و رتبه پیج اتوریتی هر روز در حال افزایش می باشد.

  با بیش از 160 پروژه موفق 

  برای دیدن پنل گروه بلگ بک لینک در سایت انجام میدهم کلیک کنید 

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : اهمیت,بک,لینک,بر,سئو, نویسنده : سامان بازدید : 25 تاريخ : سه شنبه 10 تير 1399 ساعت: 20:11

مزرعه لینک چیست
&

مزرعه لینک چیست – ثبت رپورتاژ اگهی در وبلاگ


 • مزرعه لینک چیست – ثبت رپورتاژ اگهی در وبلاگ

  می توان مزرعه لینک را به نوعی یکی از روش های سئوی سریع یا همان سئو کلاه سیاه دانست که در آن محیط ، جمعی از سایت ها به همدیگر لینک می دهند و یا با پرداخت هزینه به یک سایت با ارزش ( مثل بک لینک فا ) به شکل غیر واقعی Inbound Link میگیرند.

  منظور از این پیوندها این است که ، جستجوگر های اینترنتی از جمله گوگل را به اشتباه انداخته و یک سایت را در مدت کوتاهی به یک سایت محبوب و با ارزش تبدیل کند! و رتبه و ارزش بالایی در موتور های جستجو از آن خود کند.

  درحال حاضر مطمئن ترین و بهترین راه برای سئو سایت ، خرید رپورتاژ آگهی در سایت ها است ، آن هم رپورتاژی که غیر تکراری بوده و برای اولین بار منتشر می شود ، چون هم بک لینک ها در قالب گزارش و مقاله هستند و هم ماندگاری بالایی دارند ( بک لینک دائمی ) و هم اینکه جزو سئو کلاه سفید محسوب می شوند ، جدا از همه ی اینها ، وب سایت بلاگ بک لینک نشانی ( http://www.blogbacklink.ir/ ) قیمت بسیار پایینی برای بک لینک دائمی رپورتاژ آگهی در نظر گرفته است ، فرض کنید شما در یکی از این سایت ها قصد خرید بک لینک داشته باشید ، بعد از سه ماه بایستی مجدد تبلیغ خود را تمدید کنید تا اثربخشی خود را روی سایتتان از دست ندهد اما در رپورتاژ آگهی شما یکبار هزینه کرده و سال ها استفاده خواهید کرد ، به علاوه اینکه این پروسه جزو سئو کلاه سفید بوده و منطبق با اصول گوگل است و خیالمان از بابت جریمه های مرگبار گوگل راحت است.

  گروه تبلیغاتی بلاگ بک لینک دارای 5000  وبلاگ در 30 سرویس وبلاگدهی متفاوت می باشد.ساخت وبلاگ در سرویس های وبلاگدهی روزانه در حال افزایش می باشد و همچنین وبلاگ های ایجاد شده توسط مدیران وبلاگ ها بروز رسانی می شود بنابراین از نظر تعداد ایندکس صفحات در گوگل و رتبه پیج اتوریتی هر روز در حال افزایش می باشد.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : مزرعه,لینک,چیست, نویسنده : سامان بازدید : 25 تاريخ : سه شنبه 10 تير 1399 ساعت: 19:23

آيا کسي تا به امروز با استفاده از سايت هاي شرط بندي پولدار شده؟

کلاهبرداري تحت عنوان شرط بندي

شما هم افرادي که در اينستاگرام با رفتار هاي ناپسند و خارج از عرف سايت هاي پيش بيني فوتبال و شرط بندي خودشان را تبليغ مي کنند را حتما ديده ايد. با اين رفتار هاي ناپسند به سادگي مخاطب هايشان را جذب مي کنند و به آنها وعده پولدار شدن در زمان کوتاه را مي دهند و با اين روش شما را وارد سايت هاي شرط بندي خودشان مي کنند و  از اينجاست که داستان کلاهبرداري آغاز مي شود.
تمامي بازي هاي شرط بندي قمار و حرام هستند و از نظر قانوني نمي توان آنها را در ايران انجام داد اما اين افراد با سواستفاده از بستر اينترنت اين محدوديت را دور مي زنند و اين فعاليت را با نيت هاي کلاهبرداريشان انجام مي دهند.

آيا کسي تا به امروز با استفاده از سايت هاي شرط بندي پولدار شده؟

 

بله اما افراد ساده باوري که پول خود را وارد اين سايت ها مي کنند پولدار نشده اند بلکه مالکان سايت ها پولدار شده اند، ترفند ترقيب براي پولدار شدن با استفاده از بازي هاي شرط بندي و کازينويي باعث شده افراد زيادي فريب اين سايت ها را بخورند و سرمايه خودشاان را از دست بدهند.

اين نکته را فراموش نکنيد که اين وعده ها فقط دروغ است
معرفي چند تا از روش هاي کلاهبرداري سايت هاي شرط بندي

درگاه هاي فيشينگ: در اين روش در زماني که شما داريد به درگاه هاي پرداخت وصل مي شويد به يگ درگاه جعلي وصل مي شويد و از همين طريق اطلاعات حساب شما به دست افراد شياد و سارق مي افتاد که با فعال شدن رمز پوياي اين روش کلاهبرداري به تاريخ پيوست.

بستن حساب کاربري: در اين روش بعد از اين که شما حساب کاربريتان را شارژ کرديد و يا مبلغي را در اين سايت ها برنده شديد حساب کاربري شما غير فعال مي شود و شما ديگير هيچ دسترسي به سايت نداريد، اين روش را زماني اين سايت ها انجام مي دهند که مبلغ زيادي در حساب شما موجود باشد.

نرم افزار هاي مخرب: اين روش را بسياري از اين سايت ها به کار مي گيرند به اين صورت که در بازي هاي شرط بندي مثل بازي انفجار کد ها و الگوريتم هاي مخربي را کار گذاشته اند که باعث باخت شما مي شود و پول شما از دست ما ميرود.

*اگر مي خواهيد هيچ وقت در دام اين سيستم کلاهبردار نيفتيد تحت هيچ عنواني در سايت هاي شرط بندي بازي فعاليت نکنيد*

معرفي چند تا از کلاهبردارترين سايت هاي شرط بندي

سايت پويان مختاري: اين سايت که از راه تبليغات غير اخلاقي گرداننده آن و با استفاده از روش هاي بالا پول زيادي را کلاهبرداري کرده را مي توان کلاعبردار ترين سايت شرط بندي دانست، اين شخص در اسپانيا به اتهام پولشويي و کلاهبرداري دستگر شده

سايت ساشا صبحاني: پسر سفير سابق ايران در ونزوئلا که حالا به راه اندازي سايت شرط بندي پول زيادي را به دست آورده و با لايو هاي اينستاگرامي که ميگيرد هم هنجار هاي جامعه را مي شکند و هم با جذب افراد در سايت شرط بندي خود پول هنگفتي به دست آورده.
براي اين گه پول خود را در سايت هاي شرط بندي از دست ندهيد بهترين راه اين است که سمت اين سايت هاي شرط بندي نرويد زيرا هيچ کسي به جز مالک و گردانندگان اين سايت ها با کار در اين سايت ها پولدار نمي شوند.
*محتواي اين خبر تبليغاتي است و پول نيوز هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نمي پذيرد

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : آیا,کسی,تا,به,امروز,با,استفاده,از,سایت,های,شرط,بندی,پولدار,شده؟, نویسنده : سامان بازدید : 26 تاريخ : يکشنبه 8 تير 1399 ساعت: 17:14

قمار آنلاين و روياي نقش بر آب پولدار شدن

قمار آنلاين و روياي نقش بر آب پولدار شدن

روياي نقش بر آب اين روز هاي مال باختگان سايت هاي شرط بندي که نه تنها به واقعيت مبدل نشده بلگه باعث از دست رفتن پول و ثمره تلاش هاي بسياري از افراد شده.

بسياري از مالباختگان سايت هاي پيش بيني فوتبال و شرط بندي نه قصد تفريح داشته اند نه اهل قمار بوده اند فقط به دنبال روشي ميانبر براي پولدار شدن بوده اند و امروز به جز حسرت چيزي نسيبشان نشده، اين افراد عمدتا فريب شاخ هاي اينستاگرام و و عده هاي جذاب آنها را خورده اند که اين موضوع بايد از نظر شخصيتي به صورت عميقي مورد بررسي قرار بگيرد.

چه ميشود که جوان هاي ما به جاي کار و تلاش در تخصصشان مي خواهند از راه قمار پولدار شوند؟

شايد دليل اين است که جوان هاي ما امروزه به جاي اين که در حرفه و تخصصشان مشغول کار باشند و به اصطلاح وقت سر خاراندن هم نداشته باشند بي کار هستند و درآمدي ندارند و به فکر اين هستند که پس انداز خوشان را سکوي پرتابي کنند به سوي موفقيت و ميلياردر شدن اما اتفاقي کي مي افتند کاملا برعکس است و اين کار مي شود مايه افسوس و پيشيماني.

روش جديد کلاهبرداري سايت هاي شرط بندي

در اين روش سايت هاي شرط بندي بازي هاي خاصي را به عنوان بازي هاي پول ساز و راحت معرفي مي کنند مثل بازي انفجار که شاخ هاي اينستاگرام با بي حيايي و روش هاي غير اخلاقي اين بازي را تبليغ مي کنند در اين روش افرادي از سمت اين سايت هاي شرط بندي کلاهبردار مامور مي شوند روش هاي برد ، کد هاي تقلب و ربات هاي بازي انفجار را به افراد ساده باور بفروشند و اين افراد را با اعتماد به نفس کاذب داخل بازي کنند و به راحتي سرمايه اين افراد را از دستشان خارج مي کنند

اين سوال خيلي از افراد است و بايد بگويم رويا و آرزوي بسياري از افراد ساده باور است، اين افراد معمولا به دنبال هک الگوريتم و فرمول بازي و يا خريد ربات تشخيص ضريب بازي انفجار هستند که بايد بدانند اينها همه راه هايي براي کلاهبرداري بيشتر سايت هاي نامعتبر هستند.**يکبار براي هميشه اين را بپذيريد که اين وعده ها جذاب فقط راه کلاهبرداري بيشتر از شماست و به قول شاعر کل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي**

چگونه مي توان به صورت قطعي جلوي سايت هاي قمار را گرفت؟

اگر بخواهيم براي هميشه از دست تمامي سايت هاي پيش بيني فوتبال و شرط بندي ( قمار ) راحت شويم فقط يک راه تضميني وجود دارد و آن هم افزايش خرد جمعي جامعه نسبت به قمار و روياي نقش بر آب يک شبه پولدار شدن است.

اگر افراد جامعه بپذيرند و درک کنند که هيچکسي تا به امروز از طريق شرط بندي و فعاليت در کازينو هاي آنلاين پولدار نشده به غير از گردانندگان اين سايت ها و براي هميشه اين فکر و کار بي فايده را کنار بگزارند و در اين سايت ها مثل فعاليتي نکنند همين امر باعث مي شود که اين سايت ها به صورت اتوماتيک نتوانند به فعاليت خودشان ادامه دهند.

منبع: گلستان 24

 

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : قمار,آنلاین,و,رویای,نقش,بر,آب,پولدار,شدن, نویسنده : سامان بازدید : 28 تاريخ : يکشنبه 8 تير 1399 ساعت: 17:12

ايمپلنت دندان

ايمپلنت دندان

در عرصه دندان پزشکي امروزه ايمپلنت هاي دندان به عنوان يکي از شناخته شده ترين روش هاي کاشت دندان به جاي دندان هاي افتاده و يا جايگزيني دندان هاي پوسيده يا صدمه ديده با دندان هاي جديد است. براي اينکه بفهميد چرا ايمپلنت هاي دندان تا اين حد محبوب هستند ، با ما در اين مقاله ايمپلنت همراه باشيد.

gzh6_f1.jpg

جنس ايمپلنت دندان

ايمپلنت هاي دندان به عنوان يکي از مستحکم ترين و مقاوم ترين انواع روش هاي کاشت دندان به حساب مي آيند. يکي از علت هاي آن جنس ايمپلنت دندان است. جنس ايمپلنت هاي دندان معمولاً از فلزات يا آلياژ هايي از آن ها مي باشد. از ميان انواع اين فلزات نيز تيتانيوم از محبوب ترين و پر استفاده ترين ايمپلنت هاي دندان است. به اين خاطر که تيتانيوم به خوبي توسط بدن انسان ها مورد قبول واقع مي شود و با آن پيوند برقرار مي کند. علاوه بر اين موضوع مقاومت بالاي آن و ميزان خوردگي بسيار کم در طولاني مدت ، تيتانيوم را به يکي از پر کاربرد ترين فلزات در ساخت تيتانيوم تبديل کرده است. در مواردي بسيار محدود که بدن بيمار به تيتانيوم حساسيت داشته باشد و نتواند آن را جذب کند ، از ايمپلنت هاي جايگزين نظير زيرکونيوم مي توان بهره جست. زيرکونيوم از ايمپلنت هاي نوظهور است که به تازگي در زمينه ايمپلنت در جهان سري ميان سر ها پيدا کرده است. از اين رو شايد مدتي طول بکشد تا مانند تيتانيوم که از ايمپلنت هاي سابقه دار است ، جوابش را پس بدهد.

اجزاي ايمپلنت دندان

ايمپلنت دندان در برند ها و انواع مختلف تعداد اجزاي متفاوتي دارد. اما نکته اي که مهم است اين است که شايد اين تعداد متغير باشد اما اجزاي اصلي آن به شرح زير هستند :

1 – فيکسچر : فيکسچر ها همان پايه هاي ايمپلنت هستند که در داخل استخوان فک جاسازي مي شوند و به نوعي حکم ريشه دندان جديد را دارند. پس بايد به خوبي در عمق استخوان قرار بگيرند و با آن پيوند برقرار کنند.

2 – اباتمنت : اباتمنت نيز واسط يا رابط بين دو قسمت ديگر ايمپلنت است. از اين رو به آن واسط مي گويند. از قسمت پاييني همانند پيچ در داخل فيکسچر چفت مي شود و از قسمت بالايي سري گرد دارد که تاج دندان بر روي آن قرار مي گيرد و به خوبي چفت مي شود.

3 – تاج دندان : تاج هاي دندان که همان روکش ها يا دندان هاي مصنوعي هستند که در لابراتور ها ساخته مي شوند. از آن جايي که در لابراتور ها ساخته مي شوند دقيقاً متناسب با ظاهر دندان هاي هر فرد تهيه مي شوند. بنابراين وقتي در داخل دهان و در کنار ساير دندان ها قرار مي گيرند جلوه اي بسيار زيبا و طبيعي خواهند داشت.

مراحل کاشت ايمپلنت دندان

نخستين گام در کاشت نبود دندان يا وجود دندان آسيب ديده و پوسيده و احساس نياز به جايگزيني يا کاشت آن است.

پس فرد پس از احساس نياز بايد به يک مرکز ايمپلنت مراجعه و تحت نظر يک متخصص ايمپلنت مشاوره هاي لازم را دريافت کند. پس از عکسبرداري هاي لازم و بررسي وجود پيش نياز هايي براي ايمپلنت نظير پيوند استخوان به علت کمبود استخوان فک يا کشيدن دندان پوسيده اي که نياز به جايگزيني دارد ، نظر مشاور در مورد نحوه کاشت و يا ايمپلنت مورد نظر را خواهيم داشت و در نهايت قراري براي کاشت ايمپلنت هماهنگ مي شود.

در روز مراجعه ابتدا بايد با بي حسي موضعي منطقه تحت عمل بي حس شود. سپس با کار با ايجاد برشي بر روي لثه به منظور دست يابي به استخوان فک ادامه خواهد يافت. سپس نوبت به استفاده از مته مخصوص پزشکي و ايجاد حفره يا سوراخي کوچک بر روي استخوان فک براي قرار دادن فيکسچر مي رسد. در اين مرحله جراح بايد مراقب باشد که به اشتباه به عصب يا سينوس هاي اطراف بافت استخوان آسيبي وارد نکند. با ايجاد حفره و کاشت فيکسچر کار در مرحله ابتدايي به اتمام مي رسد.

اکنون بايد چند ماهي به استخوان فک استراحت داد که با رشد ميلي متري خود پيوندي با فيکسچر برقرار کند و آن را در بر بگيرد. در طول اين مدت نيز تاج دندان متناسب با دندان هاي طبيعي شخص در لابراتور توليد مي شود. بنابراين پس از مراجعه مجدد مي توان بدون اتلاف وقت به سراغ قرار دادن آن ها رفت.

در طول اين چند ماه جراح وضعيت ايمپلنت را بررسي مي کند تا از برقراري مناسب پيوند اطمينان حاصل کند.

پس از مراجعه مجدد تنها مراحل باقي مانده قرار دادن اباتمنت بر روي فيکسچر و سپس قرار گيري تاج دندان بر روي آن خواهد بود. در نهايت جراح توصيه هاي پزشکي لازم را براي بالا بردن طول عمر ايمپلنت با شما در ميان خواهد گذاشت.

مراقبت هاي ايمپلنت دندان

ايمپلنت هاي دندان به چندين نوع مراقبت مختلف نياز دارند. اين مراقبت هاي ايمپلنت دندان شامل مراقبت هاي اوليه پس از کاشت و مراقبت هاي طولاني مدت مي باشد.

1 – مراقبت هاي ساعات اوليه شامل مراقبت هاي ابتدايي براي فشار نياوردن به ايمپلنت و استفاده از مواد غذايي نرم مانند فرني و سوپ و آش به همين منظور خواهد بود.

2 – مراقبت هاي دراز مدت که به منظور بالا رفتن طول عمر ايمپلنت و بهداشت کلي دهان و دندان خواهد بود.

استفاده روزانه از مسواک و نخ دندان و همچنين مواد دهان شويه مي تواند به بالا رفتن بهداشت کلي کمک بسيار زيادي کند.

قيمت ايمپلنت دندان

براي اطلاع از جديدترين قيمت هاي ايمپلنت دندان مي توانيد به سايت مراجعه کنيد.

هزينه کاشت دندان

منبع: مجله تناسب اندام

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : ایمپلنت,دندان, نویسنده : سامان بازدید : 26 تاريخ : شنبه 7 تير 1399 ساعت: 20:48

ايمپلنت دندان

ايمپلنت دندان

در عرصه دندان پزشکي امروزه ايمپلنت هاي دندان به عنوان يکي از شناخته شده ترين روش هاي کاشت دندان به جاي دندان هاي افتاده و يا جايگزيني دندان هاي پوسيده يا صدمه ديده با دندان هاي جديد است. براي اينکه بفهميد چرا ايمپلنت هاي دندان تا اين حد محبوب هستند ، با ما در اين مقاله ايمپلنت همراه باشيد.

gzh6_f1.jpg

جنس ايمپلنت دندان

ايمپلنت هاي دندان به عنوان يکي از مستحکم ترين و مقاوم ترين انواع روش هاي کاشت دندان به حساب مي آيند. يکي از علت هاي آن جنس ايمپلنت دندان است. جنس ايمپلنت هاي دندان معمولاً از فلزات يا آلياژ هايي از آن ها مي باشد. از ميان انواع اين فلزات نيز تيتانيوم از محبوب ترين و پر استفاده ترين ايمپلنت هاي دندان است. به اين خاطر که تيتانيوم به خوبي توسط بدن انسان ها مورد قبول واقع مي شود و با آن پيوند برقرار مي کند. علاوه بر اين موضوع مقاومت بالاي آن و ميزان خوردگي بسيار کم در طولاني مدت ، تيتانيوم را به يکي از پر کاربرد ترين فلزات در ساخت تيتانيوم تبديل کرده است. در مواردي بسيار محدود که بدن بيمار به تيتانيوم حساسيت داشته باشد و نتواند آن را جذب کند ، از ايمپلنت هاي جايگزين نظير زيرکونيوم مي توان بهره جست. زيرکونيوم از ايمپلنت هاي نوظهور است که به تازگي در زمينه ايمپلنت در جهان سري ميان سر ها پيدا کرده است. از اين رو شايد مدتي طول بکشد تا مانند تيتانيوم که از ايمپلنت هاي سابقه دار است ، جوابش را پس بدهد.

اجزاي ايمپلنت دندان

ايمپلنت دندان در برند ها و انواع مختلف تعداد اجزاي متفاوتي دارد. اما نکته اي که مهم است اين است که شايد اين تعداد متغير باشد اما اجزاي اصلي آن به شرح زير هستند :

1 – فيکسچر : فيکسچر ها همان پايه هاي ايمپلنت هستند که در داخل استخوان فک جاسازي مي شوند و به نوعي حکم ريشه دندان جديد را دارند. پس بايد به خوبي در عمق استخوان قرار بگيرند و با آن پيوند برقرار کنند.

2 – اباتمنت : اباتمنت نيز واسط يا رابط بين دو قسمت ديگر ايمپلنت است. از اين رو به آن واسط مي گويند. از قسمت پاييني همانند پيچ در داخل فيکسچر چفت مي شود و از قسمت بالايي سري گرد دارد که تاج دندان بر روي آن قرار مي گيرد و به خوبي چفت مي شود.

3 – تاج دندان : تاج هاي دندان که همان روکش ها يا دندان هاي مصنوعي هستند که در لابراتور ها ساخته مي شوند. از آن جايي که در لابراتور ها ساخته مي شوند دقيقاً متناسب با ظاهر دندان هاي هر فرد تهيه مي شوند. بنابراين وقتي در داخل دهان و در کنار ساير دندان ها قرار مي گيرند جلوه اي بسيار زيبا و طبيعي خواهند داشت.

مراحل کاشت ايمپلنت دندان

نخستين گام در کاشت نبود دندان يا وجود دندان آسيب ديده و پوسيده و احساس نياز به جايگزيني يا کاشت آن است.

پس فرد پس از احساس نياز بايد به يک مرکز ايمپلنت مراجعه و تحت نظر يک متخصص ايمپلنت مشاوره هاي لازم را دريافت کند. پس از عکسبرداري هاي لازم و بررسي وجود پيش نياز هايي براي ايمپلنت نظير پيوند استخوان به علت کمبود استخوان فک يا کشيدن دندان پوسيده اي که نياز به جايگزيني دارد ، نظر مشاور در مورد نحوه کاشت و يا ايمپلنت مورد نظر را خواهيم داشت و در نهايت قراري براي کاشت ايمپلنت هماهنگ مي شود.

در روز مراجعه ابتدا بايد با بي حسي موضعي منطقه تحت عمل بي حس شود. سپس با کار با ايجاد برشي بر روي لثه به منظور دست يابي به استخوان فک ادامه خواهد يافت. سپس نوبت به استفاده از مته مخصوص پزشکي و ايجاد حفره يا سوراخي کوچک بر روي استخوان فک براي قرار دادن فيکسچر مي رسد. در اين مرحله جراح بايد مراقب باشد که به اشتباه به عصب يا سينوس هاي اطراف بافت استخوان آسيبي وارد نکند. با ايجاد حفره و کاشت فيکسچر کار در مرحله ابتدايي به اتمام مي رسد.

اکنون بايد چند ماهي به استخوان فک استراحت داد که با رشد ميلي متري خود پيوندي با فيکسچر برقرار کند و آن را در بر بگيرد. در طول اين مدت نيز تاج دندان متناسب با دندان هاي طبيعي شخص در لابراتور توليد مي شود. بنابراين پس از مراجعه مجدد مي توان بدون اتلاف وقت به سراغ قرار دادن آن ها رفت.

در طول اين چند ماه جراح وضعيت ايمپلنت را بررسي مي کند تا از برقراري مناسب پيوند اطمينان حاصل کند.

پس از مراجعه مجدد تنها مراحل باقي مانده قرار دادن اباتمنت بر روي فيکسچر و سپس قرار گيري تاج دندان بر روي آن خواهد بود. در نهايت جراح توصيه هاي پزشکي لازم را براي بالا بردن طول عمر ايمپلنت با شما در ميان خواهد گذاشت.

مراقبت هاي ايمپلنت دندان

ايمپلنت هاي دندان به چندين نوع مراقبت مختلف نياز دارند. اين مراقبت هاي ايمپلنت دندان شامل مراقبت هاي اوليه پس از کاشت و مراقبت هاي طولاني مدت مي باشد.

1 – مراقبت هاي ساعات اوليه شامل مراقبت هاي ابتدايي براي فشار نياوردن به ايمپلنت و استفاده از مواد غذايي نرم مانند فرني و سوپ و آش به همين منظور خواهد بود.

2 – مراقبت هاي دراز مدت که به منظور بالا رفتن طول عمر ايمپلنت و بهداشت کلي دهان و دندان خواهد بود.

استفاده روزانه از مسواک و نخ دندان و همچنين مواد دهان شويه مي تواند به بالا رفتن بهداشت کلي کمک بسيار زيادي کند.

قيمت ايمپلنت دندان

براي اطلاع از جديدترين قيمت هاي ايمپلنت دندان مي توانيد به سايت مراجعه کنيد.

هزينه کاشت دندان

منبع: مجله تناسب اندام

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : ایمپلنت,دندان, نویسنده : سامان بازدید : 31 تاريخ : پنجشنبه 5 تير 1399 ساعت: 16:08

هيچ فروشگاهي نمي‌تواند جايگزين دقيق ترين فروشگاه آنلاين شود!

به گزارش «خبرنامه دانشجويان ايران» به احتمال زياد، شما هم خريد اينترنتي را نسبت به خريد سنتي و حضوري، بيشتر دوست داريد و آن را ترجيح مي‌دهيد. طبيعي است که فروشگاه‌هايي که مي‌توانند واسطه‌ها را از زنجيره خريد کالا حذف کنند، شرايط بهتر و ايده آل تري را براي مشتريان خود رقم ميزنند. خوشبختانه اين ويژگي در فروشگاه‌ هاي اينترنتي ديده مي‌شود. علاوه بر اين، بهترين فروشگاه‌ هاي اينترنتي مزيت هاي ديگري هم دارند که پيش از اقدام به خريد، مي‌بايست به اين موارد توجه داشته باشيد تا دست به انتخاب بهترين ها بزنيد. در اين مقاله همراه ما باشيد تا ويژگي هاي برترين فروشگاه هاي اينترنتي ايران را بررسي نماييم و سه مورد از بهترين فروشگاه هاي اينترنتي در حال رشد را معرفي کنيم.

مزايا و معايب فروشگاه اينترنتي چيست؟ - وبلاگ آمازيران 

بهترين فروشگاه‌هاي اينترنتي در حال رشد

 

هيچ فروشگاهي نمي‌تواند جايگزين دقيق ترين فروشگاه آنلاين شود!

 

مسلم است که با ورود به اولين صفحه از فروشگاه انلاين نمي‌توانيد تمامي کالاها را ببينيد. در واقع بايد يک دسته بندي براي محصولات موجود در فروشگاه صورت گرفته باشد تا بتوانيد خيلي راحت تر، کالا يا محصولات مورد نظر خود را ببينيد و پس از بررسي نهايي، به سبد خريد خودتان اضافه کنيد. دقت کنيد که حتي اگر به بهترين فروشگاه‌ هاي اينترنتي هم ورود کنيد اما محتواي ساختار يافته اي وجود نداشته باشد، شما به راحتي دست از خريد مي‌کشيد و ديگر تمايلي به خريد آنلاين نداريد. پس يکي از مزيت‌هاي خريد از بهترين فروشگاه‌هاي اينترنتي، دسته بندي دقيق محصولات مي‌باشد.

 

به راحتي مي‌توانيد جستجو کنيد؟

 

درست است که در بهترين فروشگاه‌هاي انلاين  دسته بندي درستي از محصولات در سايت وجود دارد، اما نمي‌توانيد براي پيدا کردن محصول يا برند خاص در دسته مورد نظرتان، ساعت‌ها به صفحه لپ تاپ خيره شويد. نوار جستجوي سايت در اين‌جا نقش کليدي دارد و شما مي‌توانيد با تايپ اسم کالا يا کلمه خاصي، نتايج قابل قبولي را ببينيد و به سادگي به محصول مورد نظرتان دسترسي پيدا کنيد و پس از اطمينان از درجه کيفيت محصول، آن را با چند کليک ساده در کمترين زمان سفارش بدهيد.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : هیچ,فروشگاهی,نمی‌تواند,جایگزین,دقیق,ترین,فروشگاه,آنلاین,شود!, نویسنده : سامان بازدید : 29 تاريخ : سه شنبه 3 تير 1399 ساعت: 2:09

فروشگاه اينترنتي چيست؟

فروشگاه اينترنتي چيست؟

 

به سايت ها و شرکت هايي که کالاها يا خدمات خود را به صورت آنلاين و در فضاي اينترنت به فروش مي رسانند، فروشگاه اينترنتي مي گويند اما توجه داشته باشيد که در اين مقاله ما 11 سايت خريد آنلاين کالاي فيزيکي را مورد بررسي قرار مي دهيم يعني تنها سايت هايي که کالاي فيزيکي به فروش مي رسانند و براي فروشگاه هايي که خدمات اينترنتي عرضه مي کنند مطلبي جدا منتشر خواهيم کرد.

فروشگاه اينترنتي چيست و چگونه کار ميکند؟ | CGR 

در اين مقاله سعي کرده ايم فروشگاه ها را بر اساس فاکتورهاي مختلفي مورد بررسي قرار دهيم ، برخي از اين فاکتورها شامل: ميزان خلاقيت در کار ، نوآوري هاي عرضه شده، ميزان بازديد کنندگان از سايت، تجربه کاربري، تجربه هاي خوب و بد خريد، روش هاي بازاريابي و موارد مختلفي ديگر که حدي که قابل بررسي باشد، هستند. ما با استفاده از فاکتورهايي که عرض کرديم سعي کرده ايم بهترين فروشگاه هاي اينترنتي ايران را در اين مطلب ليست کنيم.

ويژگي هاي يک فروشگاه انلاين  قابل اعتماد چيست؟

 

فروشگاه هاي اينترنتي هر کدام ويژگي هاي مثبت و منفي خود را دارند، و شايد يکي از دلايلي که اشخاص تمامي خريد هاي خود را تنها از يک فروشگاه اينترنتي انجام نمي دهند همين موضوع باشد. در ابتداي اين مقاله مي خواهيم ويژگي هاي بهترين فروشگاه اينترنتي و يک فروشگاه آنلاين خوب و معتبر را عنوان کنيم تا در ابتدا بدانيم که بهترين فروشگاه اينترنتي بايد چه ويژگي هايي داشته باشد.

 

لازم است بدانيد که يکي از مهم ترين و اصلي ترين ويژگي که هر فروشگاه اينترنتي بايد آن را داشته باشد اين است که بايد تجربه کاربري خوب و دلپذيري داشته باشد به اين معني که کاربري که از سايت بازديد مي کند حتي اگر خريدي هم انجام ندهد اما حس خوبي را تجربه کند.

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : فروشگاه,اینترنتی,چیست؟, نویسنده : سامان بازدید : 34 تاريخ : سه شنبه 3 تير 1399 ساعت: 2:06

چه دوربين هايي مناسب پلاک خواني هستند؟

چه دوربين هايي مناسب پلاک خواني هستند؟

tptp_r2.jpg

به نقل از فرهنگ امروز از دوربين هاي پلاک خوان  بيشتر در شناسايي کردن خودروها استفاده مي شود. از موارد ديگر کاربرد اين دوربين ها مي توان به تلفيق آن با نرم افزار پلاک خوان خودرو اشاره کرد که اين سيستم به شمارش خودرو، کنترل تردد خودروها، باز و بسته شدن درب ورودي و خروجي با استفاده از پلاک خودرو و بسته به الزامات و نيازهاي يک پروژه از قابليت هاي ديگر آن مي توان استفاده کرد.

در اين مقاله قصد داريم ويژگي هاي دوربين هاي مدار بسته پلاک خوان را در گيت کنترل تردد به طور کامل بررسي کنيم.

پلاک خواني خودرو را مي توان با استفاده از دوربين هاي مناسب و با کيفيت در مکان هاي کوچک مسکوني يا مراکز بزرگ تجاري و سازماني انجام داد و در کنار آن از دوربين هاي مدار بسته استفاده کرد. اين دوربين هاي مدار بسته توانايي خواندن پلاک خودرو را تا فواصل معين و مشخصي از محلي که دوربين نصب شده دارا هستند.

 مهم ترين خصوصيات دوربين پلاک خوان

مهم ترين ويژگي که يک دوربين پلاک خوان بايد داشته باشد، دوربين پلاک خوان با رزوليشن تصوير بالا است. رزوليشن تصوير دوربين مي تواند مبنايي براي خروج و ثبت کردن تصاويري باشد که بعد از ذخيره سازي از آنها استفاده مي کنند و مورد بررسي قرار مي دهند.

ويژگي موثر بعدي در ثبت کردن پلاک خوردرو با اين دوربين ها، تعداد عکسبرداري در ثانيه است که در بروشور دوربين ها به آن فريم بر ثانيه مي گويند و واحد آن اف پي اس است. براي انتخاب کيفيت بالاتر بايد از دوربيني استفاده کنيم که اف پي اس بالاتري داشته باشد. هر چقدر اف پي اس دوربين بالاتر باشد ثبت تصاوير بهتري با سرعت هاي بالاتر را در اختيار ما قرار مي دهد.

ويژگي مهم بعدي در انتخاب دوربين استفاده از فيلترهاي رنگي سخت افزاري و همچنين پردازشگر مستقل دوربين است که در توليد دوربين هاي مدار بسته با توجه به خصوصيت، کاربرد مورد نظر و توانايي از پردازشگرها و فيلترهاي متفاوتي استفاده مي شود.

چگونه دوربين پلاک خوان مناسب انتخاب کنيم؟

با توجه به هزينه و بودجه اي که در نظر گرفته ايد بايد به چند نکته اصلي در انتخاب دوربين پلاک خوان  دقت کنيد.

اولين عاملي که بايد به آن توجه کرد هدف ما از نصب دوربين پلاک خوان است. عامل موثر ديگر مقياسي است که در پروژه مورد بهره برداري قرار مي گيرد و همچنين بودجه اي که براي دوربين پلاک خوان در پروژه در نظر گرفته شده است. در انواع نصب هاي دوربين پلاک خوان، نصب تجاري از اهميت بالاتر و هزينه بيشتري برخوردار است چرا که در اين پروژه ها از دوربين هايي با بستر آنالوگ استفاده مي شود. اگر در يک پروژه انتظار پلاک خواني با بهترين نتيجه را داريد دوربين هايي را انتخاب کنيد که رزوليشن تصوير بالاتري دارند. حداقل رزوليشن تصوير دوربين در اين پروژه ها دو مگاپيکسل است که اين دوربين ها را  با عنوان فول اچ دي در بازار به فروش مي رسانند.

ديگر مبحث مهم در انتخاب دوربين پلاک خوان متغير بودن لنز دوربيني است که انتخاب مي کنيد. متغيير بودن لنز دوربين قابليت بزرگ نمايي به صورت اپتيکال و زوم ديجيتالي را در اختيار شما قرار مي دهد. زوم دوربين در اين حالت مي تواند دستي يا موتورايزر انجام شود. اگر زاويه را در بازه تردد خوردروها کم کنيم پلاک خواني بهتري نسبت به دوربين هايي که لنز وايد دارند خواهيم داشت.

عوامل ديگري که در پلاک خواني بهتر توسط دوربين شما موثر است جايي است که دوربين را تعبيه مي کنيد. اين عوامل شامل: نور، فاصله اي که دوربين تا پلاک خودروها دارد، زاويه و ارتفاع مناسب مي شود. اگر شما اين عوامل را رعايت کنيد مي توانيد با دوربين هاي ارزان قيمت هم از پلاک خواني توسط دوربين نتيجه مناسبي بگيريد. دوربين هايي که وي دي آر سخت افزاري دارند امکانات بيشتر و بهتري را براي پلاک خواني در اختيار شما قرار مي دهند.

دوربين هاي پلاک خوان حرفه اي چه مکانيسمي دارند؟

اگر بخواهيد ارقام و حروف پلاک خودرو را با دقت بسيار بالايي ثبت کنيد نياز به دوربين پلاک خوان حرفه اي و همچنين نرم افزار پلاک خوان حرفه اي داريد. مکانيسم دوربين پلاک خوان حرفه اي به علاوه نرم افزار پلاک خوان حرفه اي  به اين گونه است که تصويري که دريافت شده به وسيله دوربين پلاک خوان ارزيابي مي شود و با توجه به الگوريتم هاي پردازش تصوير دوربين در شرايط متفاوت، پلاک وسايل نقليه را ثبت مي کند. سپس با توجه به دستوراتي که در نرم افزار نوشته شده يک عمل را به عنوان خروجي اجرا مي کند. بنابراين در اين پروژه هاي مهم توانايي و کيفيت برنامه پلاک خوان و نرم افزار از اهميت بالايي برخوردار است و براي رسيدن به پاسخي جامع و مورد نظر نيازمند نرم افزار و سخت افزاري با کيفيت هستيد تا پروژه دوربين مدار بسته پلاک خوان ما از سرور بهينه و مناسبي بهره مند باشد.  

منبع افتاب

 

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : چه,دوربین,هایی,مناسب,پلاک,خوانی,هستند؟, نویسنده : سامان بازدید : 28 تاريخ : يکشنبه 1 تير 1399 ساعت: 18:27

چگونه حراست سازمان خود را ارتقا دهيم؟

چگونه حراست سازمان خود را ارتقا دهيم؟

g9hk_r1.jpg

به نقل از نداي اصفهان آيا به دنبال راهي براي بهبود امنيت ساختمان تجاري خود هستيد؟ آيا مي خواهيد از بهترين راه هاي بهبود امنيت ساختمان تجاري مطلع شويد؟ اگر صاحب يک ساختمان براي تجارت خود هستيد، به عنوان يک سرمايه گذاري مهم است که به امنيت آن توجه داشته باشيد. بسيار مهم است که ساختمان تجاري خود را در حد توان ايمن کنيد و براي جلوگيري از وقوع هر گونه خسارتي اقداماتي انجام دهيد. ما در اين مطلب به شما خواهيم گفت که چگونه مي توانيد امنيت ساختمان تجاري خود را ارتقا دهيد.

 1. يک اتوماسيون حراست راه اندازي کنيد

 

 

اولين کاري که مي توانيد براي بهبود امنيت يک ساختمان تجاري انجام دهيد، نصب سيستم دزدگير امنيتي است که در طول 24 ساعت و در 7 روز هفته رصد مي شود. يک سيستم هشداري که از راه دور اداره مي شود براي ايمن سازي ساختمان و جلوگيري از وقوع شکاف و نقض هاي امنيتي ضروري است. مهم است که يک اتوماسيون حراست جامع نصب کنيد که بتواند در هر قسمت از ساختمان شما نفوذ را تشخيص دهد.

 1. اضافه کردن دوربين هاي مداربسته

علاوه بر نصب سيستم اعلام خطر، اضافه کردن دوربين هاي مداربسته به ساختمان تجاري شما همچنين مي تواند کار بزرگي در بازداشت مجرمان يا کمک به متوقف کردن آنها در حين نفوذ انجام دهد. افزودن دوربين به مناطق مختلف ساختمان شما از جمله درهاي نزديک به ورودي و خروجي، پنجره ها، پارکينگ ها و ساير نقاط آسيب پذير مي تواند براي امنيت ساختمان شما مفيد باشد. همچنين مشاهده دوربين هاي امنيتي نصب شده در قسمت بيروني ساختمان شما اغلب کافي است تا مجرمان از هدف قرار دادن اموال شما صرف نظر کنند.

 1. بهبود نورپردازي

يکي ديگر از مؤلفه هاي مهم در امنيت يک ساختمان تجاري، وجود روشنايي کافي است. هر قسمت کم نوري در داخل يا اطراف ساختمان بايد تا حد ممکن روشن باشد تا هر گونه فعاليت مشکوکي به سختي از ديد شما مخفي شود. در حالت ايده آل، شما بايد روشنايي را نصب کنيد که با آشکارسازهاي حرکتي متصل است تا هر زمان که فعاليت در يک منطقه وجود داشته باشد، فوراً چراغ ها روشن شوند. راهروها، درهاي ورودي، پنجره ها و پارکينگ ها اولين مواردي هستند که بايد بررسي کنيد تا ببينيد آيا در حال حاضر روشنايي کافي وجود دارد يا خير.

 1. يک سيستم پلاک خوان نصب کنيد

 

يک راه امتحان شده و واقعي براي جلوگيري از نفوذ و بهبود امنيت ساختمان تجاري شما، نصب يک سيستم پلاک خوان با کيفيت بالا است که ورود و خروج کارکنان و همچنين مشتريان شما را کنترل مي کند. با نصب اين سيستم شما علاوه بر جلوگيري از نفوذ سارقين مي توانيد حضور يا غيبت، زمان ورود و زمان خروج کارکنان خود را نيز کنترل کنيد.

 1. درب ها و پنجره هاي خود را ايمن کنيد

نکته ديگري که شما براي اطمينان از امنيت ساختمان خود بايد انجام دهيد نصب قفل هاي سنگين براي درب و پنجره ها است. تعداد قابل ملاحظه اي از ساختمان ها و دفاتر داراي قفل درب و پنجره است که به شدت نياز به يک نسخه به روز دارند. اگر قفل ساختمان شما از پوسيده و يا از اجناس ارزان قيمت ساخته شود، جايگزين کردن آنها را در اولويت اصلي قرار دهيد. همچنين استفاده از گيت کنترل تردد نيز مي تواند بر امنيت درب هاي ورودي و خروجي شما بيافزايد. اين به جلوگيري از ورود مزاحمان کمک مي کند و ورود اجباري را به يک کار بسيار دشوار براي تحقق تبديل مي کند.

 1. افزايش امنيت در پارکينگ ساختمان

فضاي پارکينگ ساختمان هاي تجاري يک نقطه از ساختمان است که در هنگام بهبود امنيت اغلب ناديده گرفته مي شود. با اين حال، مهم است که هنگام ايجاد تغييرات آن را در خاطر داشته باشيد. شما بايد اطمينان حاصل کنيد که امنيت را براي افرادي که تمام مدت در ساختمان شما کار مي کنند، افزايش مي دهد. پارکينگ مکان مشترکي است که ممکن است سارقان در انتظار يک قرباني کمين کنند. شما بايد مطمئن شويد که فضاي پارکينگ از نور کافي برخوردار است و به اضافه کردن برخي از دوربين هاي امنيتي نيز توجه کنيد.

 1. کارمندان را با دقت ارزيابي کنيد

اگر شما ساختمان تجاري خود را داريد و در آن کار مي کنيد، پس بايد اقدامات جدي براي اطمينان از استخدام افراد مناسب انجام دهيد. بزرگترين تهديدهاي امنيتي غالباً از درون يک سازمان صورت مي گيرد، بنابراين بسيار مهم است که در طي فرايند ورود به سيستم کاري، بررسي هاي مورد نياز براي استخدام کارمندان جديد انجام دهيد. تا آنجا که مي توانيد مطمئن شويد که افراد قابل اعتمادي را استخدام مي کنيد. با اين حال، شما همچنين بايد مراقب باشيد که چه رزومه کاري از شخص درخواست کننده براي کار دريافت مي کنيد، حتي اگر آن فرد پيشينه جنايي نداشته باشد. انجام مراقبت دقيق براي استخدام افراد مناسب و آگاهي از تهديدات احتمالي ناشي از عدم توجه به اين مسئله، کمک بزرگي به ايمن سازي ساختمان تجاري شما خواهد کرد.

منبع

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : چگونه,حراست,سازمان,خود,را,ارتقا,دهیم؟, نویسنده : سامان بازدید : 33 تاريخ : يکشنبه 1 تير 1399 ساعت: 18:25

براي خريد خودرو کارکرده بايد چه کار کنيم؟

اگه تصميم داريد که تو اين اوضاع يک ماشين کارکرده بخريد، يادتون باشه که حتما قبل از خريد ماشين اون رو کارشناسي کنيد. کارشناسي خودرو قبل از خريد خودرو تصميم خيلي درستيه که موجب ميشه به راحتي و آسوني از صحت و سلامت خودرويي که مي خريد اطمينان حاصل کنيد. ماشيني که مدت هاست مورد استفاده قرار گرفته ديگه کيفيت روزهاي اوليه رو نداره و طي مدت ها دچار ضربه يا تصادف شده يا اينکه از لحاظ فني آسيب هاي زيادي رو ديده.

اما با افزايش قيمت خودرو کلاه برداري در زمينه خريد و فروش خودرو هاي کارکرده هم زياد شده و قبل از خريد بايد خيلي دقت داشته باشيد.کلاه برداري هايي که قبل از خريد خودرو بايد مراقبش باشيد شامل اين موارده :

تعويض قطعات ماشين قبل از عقد قرارداد و گرفتن پلاک

گاهي ممکنه فروشنده خودرو بعد از اينکه شما ماشين رو پسنديديد و تصميم به خريد گرفتين قطعات خودرو رو تعويض کنه و به جاي اون قطعات  کارکرده و به درد نخور و ارزون براي ماشين بذارن.

 

فروش اقساطي خودرو

اگه تصميم داريد که خودرو خودتون رو به صورتي اقساطي خريداري کنيد بايد خيلي مواظب باشيد چون در اين شرايط تورمي و افزايش قيمت هر روزه خودرو ها اگهي هاي جذابي تو سايت هاي خريد و فروش ماشين وجود داره که ماشين رو به صورت اقساطي مي فروشن. هنگام مراجعه به اين افراد بهتون ميگن که قبل از خريد بايد يک قسط از ماشين رو پرداخت کنيد و بعد از اينکه پول رو بهشون پرداخت کرديد ديگه رد و اثري ازشون پيدا نميشه.

 

ادعاي خسارت بعد از خريد و فروش خودرو

اگه خودرو خودتون دچار آسيب ديدگي شده بهتره که قبل از فر وش حتما اسيب ها رو تو قولنامه ذکر کنيد . در غير اين صورت فرد خريدار مي تونه از شما شکايت کنه. در اين روش کلاهبرداري خريدار خودرو شما را ديده و با آگاهي از آسيب هاي وارده به خودرو مانع از قيد شدن آنها در قولنامه مي شود. در روز تعويض پلاک ، خريدار با حضور يک کارشناس خودرو را مجددا کارشناسي مي کند و با قيد آسيب هاي وارد شده در خودرو از شما درخواست خسارت يا کاهش قيمت خودرو را دارد.

 

 

برگه کارشناسي خودرو جعلي

تو بعضي از اگهي ها مي بينيد که نوشته شده به همراه برگه کارشناسي خودرو که تو اون نشون ميده خودرو اسيب کمي ديده. اما بدونيد که خيلي از اين اگهي ها تقلبي هستن و نبايد بهشون اعتماد کنيد. حتما قبل از خريد خودتون ماشين رو به يک کارشناس خودرو نشون بديد تا از سلامت خودرو مطمين بشيد.

 

 

نکات مهمي که قبل از خريد خودرو بايد بهشون دقت کنيد:

عمر خودرو

هر خودرو براي اينکه صحيح و سالم کار بکنه بايد قطعات سالمي داشته باشه. بخش و قطعات اصلي يک خودرو بعد از مدت ها استفاده دچار فرسودگي ميشن و کارايي خودشو از دست ميدن. پس عمر خودرو يک نکته خيلي مهم در خريد خودرو کارکرده ست.

سلامت موتور خودرو

موتور خودرو قلب يک ماشينه و اگه از کار بيفته عملا ماشينتون ديگه کارايي نداره. بيشترين هزينه تعميرات خودرو هم مربوط به موتورشته. پس بهتره قبل از اينکه ماشيني خريداري کنيد از سلامت موتور ماشين مطمين بشيد.

? تا دليل اساسي که باعث خرابي موتور خودرو ميشه:

:

 • روغن ريزي و نشت روغن : کارکرد صحيح موتور خودرو به وجود روغن بستگي دارد. در صورتي که روغن موتور در زمان لازم تعويض نشده باشد يا از روغن بي کيفيت استفاده شده باشد، موجب آسيب ديدگي موتور خودرو خواهد شد.قبل از خريد خودرو حتما به نشتي روغن موتور دقت کنيد. در صورتي که موتور خودرو داراي نشتي روغن است ، موتور بايد مورد تعمير قرار بگيرد. . نشتي روغن موجب مي شود تا قطعات موتور به درستي روغن کاري نشده و به علت عدم رسيدن روغن، فرسايش قطعات با سرعت بيشتري رخ دهد که منجر به آسيب رسيدن به موتور خودرو مي شود.

ورود آب به داخل موتور خودرو : ورود آب به داخل موتور خودرو مي تواند فرايند استهلاک قطعات موتور را تسريع بخشد. در صورت ورود آب به داخل موتور، بايد هرچه سريعتر تعويض روغن صورت گيرد يا به مکانيک سپرده شود تا در آينده نزديک با هزينه هاي سرسام آور خرابي موتور مواجه نشويد. پس حتما قبل از خريد خودرو از فروشنده بپرسيد که آيا ماشين آب روغن قاطي کرده است يا خير و در صورتي که جواب مثبت بود ، حتما خودرو را به يک مکانيک مطمئن نشان دهيد.

 • روشن شدن چراغ اخطار روغن خودرو: روشن بودن اين چراغ نشان از اين دارد که روغن کافي در موتور موجود نمي باشد يا اينکه فشار روغن بيش از حد زياد يا کم است. در صورت روشن بودن اين چراغ ماشين حتما بايد توسط يک کارشناس خودرو مورد بررسي قرار بگيرد.

گيريبکس خودرو رو حتما بررسي کنيد.

تعمير گيريبکس هم مي تونه هزينه زيادي براي شما داشته باشه پس بهتره از سالم بودن گيريبکس اطمينان پيدا کنيد.

نشانه هاي خرابي گيريبکس ماشين

 • دنده به سختي جا مي خوره: هنگام تست کردن خودرو مورد نظر خود، در صورتي که مشاهده کرديد که دنده خودرو به سختي جا مي خورد ، نشان دهنده اين موضوع است که مشکلي وجود دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد.
 • سروصداي خودرو هنگام توقف: سروصداي گيريبکس هنگام خلاصي دنده مي تواند نشانه اي از خرابي يا مشکل اساسي باشد. اين مشکل مي تواند ناشي از فرسودگي قطعات مکانيکي باشد.
 • نشت روغن: راجع ترين نوع مشکل در گيريبکس ناشي از نشت روغن است. روغن گيريبکس يک مايع قرمز رنگ است که براي روان تر شدن قسمت هاي متحرک مورد استفاده قرار ميگيريد و علاوه بر اين باعث مي شود تا گرماي ناشي از اصطکاک قطعات را جذب نمايد تا فرسايش قطعات کمتر شود. اگر روغن به رنگ تيره باشد يا از روغن بوي سوختگي بلند شود زمان آن رسيده که بايد روغن هر چه سريعتر تعويض شود. يکي از دلايل نشت روغن در گيريبکس خودرو، مشکل در آب بندي و نصب نادرست است. اگر سطح روغن پايين تر از حد مجاز باشد، فرسودگي قطعات رخ داده که منجر به خرابي گيريبکس خواهد شد.
 • سروصدا در حالت خلاص بودن دنده : اگر در صورتي که خودرو در حالت خلاص است سرو صدايي مي شنويد،با احتمال زياد اين مشکل ناشي از گيريبکس است که با تعويض روغن يا تعمير گيريبکس اين مشکل حل خواهد شد.

 

براي خريد خودرو کارکرده بايد چه کار کنيم؟

با توجه به مطالبي که گفتيم اگه ميخوايد يک خودرو کارکرده خريداري کنيد بهتره حتما قبلش ماشين رو کارشناسي کنيد.

در حال حاضر ده ها شرکت کارشناسي خودرو وجود دارد که با دريافت هزينه اي اندک خودرو مورد نظر شما را کارشناسي خواهند نمود. دقت داشته باشيد که کارشناس به عنوان يک مشاور در طرف خريدار قرار دارد و هزينه دستمزد خود را از خريدار دريافت مي کند. در صورتي که خريدار خودروهاي خارجي يا گران قيمت هستيد بهتر است از شرکت هاي متخصص در اين امر کمک بگيريد که تجربه زيادي در کارشناسي خودروهاي خارجي داشته اند.

شما در وب سايت ماشين بانک علاوه بر اينکه مي توانيد آگهي خودروهاي فروشي را مشاهده نماييد، امکان استفاده از خدمات تخصصي کارشناسي خودرو را نيز داريد.کارشناسان ماشين بانک با درخواست شما در محل مورد نظر حاضر مي شوند و به بررسي خودرو از لحاظ فني ، بدنه ، رنگ و… مي پردازند.

 

ب سايت ماشين بانک با ارايه خدمات کارشناسي خودرو در محل به شما کمک مي کند تا به راحتي و بدون دغدغه بتوانيد خودرو مورد نظر خود را خريداري نماييد. براي درخواست کارشناس خودرو در محل کافيست به وب سايت ماشين بانک مراجعه کرده و در قسمت ثبت درخواست کارشناسي خودرو، درخواست خود را ثبت کنيد تا در کمترين زمان ممکن کارشناسان ماشين بانک به محل اعزام شده و خودرو مورد نظر را مورد بررسي قرار دهند.

مزاياي کارشناسي خودرو ماشين بانک :

 • بررسي دقيق بيش از ??? نقطه از خودرو شامل فني، موتور، گيريبکس، بدنه، جلوبندي، آپشنها، رنگ، اصالت خودرو و
 • بررسي صحت کارکرد خودرو
 • بررسي اسناد و مدارک و وضعيت بيمه و گارانتي خودرو
 • مشاوره درقيمت‌گذاري خودرو
 • تنظيم قولنامه در محل در صورت توافق طرفين
 • ارائه‌ي گزارش رسمي و مکتوب از کارشناسي خودرو

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : برای,خرید,خودرو,کارکرده,باید,چه,کار,کنیم؟, نویسنده : سامان بازدید : 28 تاريخ : يکشنبه 1 تير 1399 ساعت: 11:56

براي خريد خودرو کارکرده بايد چه کار کنيم؟

اگه تصميم داريد که تو اين اوضاع يک ماشين کارکرده بخريد، يادتون باشه که حتما قبل از خريد ماشين اون رو کارشناسي کنيد. کارشناسي خودرو قبل از خريد خودرو تصميم خيلي درستيه که موجب ميشه به راحتي و آسوني از صحت و سلامت خودرويي که مي خريد اطمينان حاصل کنيد. ماشيني که مدت هاست مورد استفاده قرار گرفته ديگه کيفيت روزهاي اوليه رو نداره و طي مدت ها دچار ضربه يا تصادف شده يا اينکه از لحاظ فني آسيب هاي زيادي رو ديده.

اما با افزايش قيمت خودرو کلاه برداري در زمينه خريد و فروش خودرو هاي کارکرده هم زياد شده و قبل از خريد بايد خيلي دقت داشته باشيد.کلاه برداري هايي که قبل از خريد خودرو بايد مراقبش باشيد شامل اين موارده :

تعويض قطعات ماشين قبل از عقد قرارداد و گرفتن پلاک

گاهي ممکنه فروشنده خودرو بعد از اينکه شما ماشين رو پسنديديد و تصميم به خريد گرفتين قطعات خودرو رو تعويض کنه و به جاي اون قطعات  کارکرده و به درد نخور و ارزون براي ماشين بذارن.

 

فروش اقساطي خودرو

اگه تصميم داريد که خودرو خودتون رو به صورتي اقساطي خريداري کنيد بايد خيلي مواظب باشيد چون در اين شرايط تورمي و افزايش قيمت هر روزه خودرو ها اگهي هاي جذابي تو سايت هاي خريد و فروش ماشين وجود داره که ماشين رو به صورت اقساطي مي فروشن. هنگام مراجعه به اين افراد بهتون ميگن که قبل از خريد بايد يک قسط از ماشين رو پرداخت کنيد و بعد از اينکه پول رو بهشون پرداخت کرديد ديگه رد و اثري ازشون پيدا نميشه.

 

ادعاي خسارت بعد از خريد و فروش خودرو

اگه خودرو خودتون دچار آسيب ديدگي شده بهتره که قبل از فر وش حتما اسيب ها رو تو قولنامه ذکر کنيد . در غير اين صورت فرد خريدار مي تونه از شما شکايت کنه. در اين روش کلاهبرداري خريدار خودرو شما را ديده و با آگاهي از آسيب هاي وارده به خودرو مانع از قيد شدن آنها در قولنامه مي شود. در روز تعويض پلاک ، خريدار با حضور يک کارشناس خودرو را مجددا کارشناسي مي کند و با قيد آسيب هاي وارد شده در خودرو از شما درخواست خسارت يا کاهش قيمت خودرو را دارد.

 

 

برگه کارشناسي خودرو جعلي

تو بعضي از اگهي ها مي بينيد که نوشته شده به همراه برگه کارشناسي خودرو که تو اون نشون ميده خودرو اسيب کمي ديده. اما بدونيد که خيلي از اين اگهي ها تقلبي هستن و نبايد بهشون اعتماد کنيد. حتما قبل از خريد خودتون ماشين رو به يک کارشناس خودرو نشون بديد تا از سلامت خودرو مطمين بشيد.

 

 

نکات مهمي که قبل از خريد خودرو بايد بهشون دقت کنيد:

عمر خودرو

هر خودرو براي اينکه صحيح و سالم کار بکنه بايد قطعات سالمي داشته باشه. بخش و قطعات اصلي يک خودرو بعد از مدت ها استفاده دچار فرسودگي ميشن و کارايي خودشو از دست ميدن. پس عمر خودرو يک نکته خيلي مهم در خريد خودرو کارکرده ست.

سلامت موتور خودرو

موتور خودرو قلب يک ماشينه و اگه از کار بيفته عملا ماشينتون ديگه کارايي نداره. بيشترين هزينه تعميرات خودرو هم مربوط به موتورشته. پس بهتره قبل از اينکه ماشيني خريداري کنيد از سلامت موتور ماشين مطمين بشيد.

? تا دليل اساسي که باعث خرابي موتور خودرو ميشه:

:

 • روغن ريزي و نشت روغن : کارکرد صحيح موتور خودرو به وجود روغن بستگي دارد. در صورتي که روغن موتور در زمان لازم تعويض نشده باشد يا از روغن بي کيفيت استفاده شده باشد، موجب آسيب ديدگي موتور خودرو خواهد شد.قبل از خريد خودرو حتما به نشتي روغن موتور دقت کنيد. در صورتي که موتور خودرو داراي نشتي روغن است ، موتور بايد مورد تعمير قرار بگيرد. . نشتي روغن موجب مي شود تا قطعات موتور به درستي روغن کاري نشده و به علت عدم رسيدن روغن، فرسايش قطعات با سرعت بيشتري رخ دهد که منجر به آسيب رسيدن به موتور خودرو مي شود.

ورود آب به داخل موتور خودرو : ورود آب به داخل موتور خودرو مي تواند فرايند استهلاک قطعات موتور را تسريع بخشد. در صورت ورود آب به داخل موتور، بايد هرچه سريعتر تعويض روغن صورت گيرد يا به مکانيک سپرده شود تا در آينده نزديک با هزينه هاي سرسام آور خرابي موتور مواجه نشويد. پس حتما قبل از خريد خودرو از فروشنده بپرسيد که آيا ماشين آب روغن قاطي کرده است يا خير و در صورتي که جواب مثبت بود ، حتما خودرو را به يک مکانيک مطمئن نشان دهيد.

 • روشن شدن چراغ اخطار روغن خودرو: روشن بودن اين چراغ نشان از اين دارد که روغن کافي در موتور موجود نمي باشد يا اينکه فشار روغن بيش از حد زياد يا کم است. در صورت روشن بودن اين چراغ ماشين حتما بايد توسط يک کارشناس خودرو مورد بررسي قرار بگيرد.

گيريبکس خودرو رو حتما بررسي کنيد.

تعمير گيريبکس هم مي تونه هزينه زيادي براي شما داشته باشه پس بهتره از سالم بودن گيريبکس اطمينان پيدا کنيد.

نشانه هاي خرابي گيريبکس ماشين

 • دنده به سختي جا مي خوره: هنگام تست کردن خودرو مورد نظر خود، در صورتي که مشاهده کرديد که دنده خودرو به سختي جا مي خورد ، نشان دهنده اين موضوع است که مشکلي وجود دارد و بايد مورد بررسي قرار گيرد.
 • سروصداي خودرو هنگام توقف: سروصداي گيريبکس هنگام خلاصي دنده مي تواند نشانه اي از خرابي يا مشکل اساسي باشد. اين مشکل مي تواند ناشي از فرسودگي قطعات مکانيکي باشد.
 • نشت روغن: راجع ترين نوع مشکل در گيريبکس ناشي از نشت روغن است. روغن گيريبکس يک مايع قرمز رنگ است که براي روان تر شدن قسمت هاي متحرک مورد استفاده قرار ميگيريد و علاوه بر اين باعث مي شود تا گرماي ناشي از اصطکاک قطعات را جذب نمايد تا فرسايش قطعات کمتر شود. اگر روغن به رنگ تيره باشد يا از روغن بوي سوختگي بلند شود زمان آن رسيده که بايد روغن هر چه سريعتر تعويض شود. يکي از دلايل نشت روغن در گيريبکس خودرو، مشکل در آب بندي و نصب نادرست است. اگر سطح روغن پايين تر از حد مجاز باشد، فرسودگي قطعات رخ داده که منجر به خرابي گيريبکس خواهد شد.
 • سروصدا در حالت خلاص بودن دنده : اگر در صورتي که خودرو در حالت خلاص است سرو صدايي مي شنويد،با احتمال زياد اين مشکل ناشي از گيريبکس است که با تعويض روغن يا تعمير گيريبکس اين مشکل حل خواهد شد.

 

براي خريد خودرو کارکرده بايد چه کار کنيم؟

با توجه به مطالبي که گفتيم اگه ميخوايد يک خودرو کارکرده خريداري کنيد بهتره حتما قبلش ماشين رو کارشناسي کنيد.

در حال حاضر ده ها شرکت کارشناسي خودرو وجود دارد که با دريافت هزينه اي اندک خودرو مورد نظر شما را کارشناسي خواهند نمود. دقت داشته باشيد که کارشناس به عنوان يک مشاور در طرف خريدار قرار دارد و هزينه دستمزد خود را از خريدار دريافت مي کند. در صورتي که خريدار خودروهاي خارجي يا گران قيمت هستيد بهتر است از شرکت هاي متخصص در اين امر کمک بگيريد که تجربه زيادي در کارشناسي خودروهاي خارجي داشته اند.

شما در وب سايت ماشين بانک علاوه بر اينکه مي توانيد آگهي خودروهاي فروشي را مشاهده نماييد، امکان استفاده از خدمات تخصصي کارشناسي خودرو را نيز داريد.کارشناسان ماشين بانک با درخواست شما در محل مورد نظر حاضر مي شوند و به بررسي خودرو از لحاظ فني ، بدنه ، رنگ و… مي پردازند.

 

ب سايت ماشين بانک با ارايه خدمات کارشناسي خودرو در محل به شما کمک مي کند تا به راحتي و بدون دغدغه بتوانيد خودرو مورد نظر خود را خريداري نماييد. براي درخواست کارشناس خودرو در محل کافيست به وب سايت ماشين بانک مراجعه کرده و در قسمت ثبت درخواست کارشناسي خودرو، درخواست خود را ثبت کنيد تا در کمترين زمان ممکن کارشناسان ماشين بانک به محل اعزام شده و خودرو مورد نظر را مورد بررسي قرار دهند.

مزاياي کارشناسي خودرو ماشين بانک :

 • بررسي دقيق بيش از ??? نقطه از خودرو شامل فني، موتور، گيريبکس، بدنه، جلوبندي، آپشنها، رنگ، اصالت خودرو و
 • بررسي صحت کارکرد خودرو
 • بررسي اسناد و مدارک و وضعيت بيمه و گارانتي خودرو
 • مشاوره درقيمت‌گذاري خودرو
 • تنظيم قولنامه در محل در صورت توافق طرفين
 • ارائه‌ي گزارش رسمي و مکتوب از کارشناسي خودرو

 

تفریحات سالم...
ما را در سایت تفریحات سالم دنبال می کنید

برچسب : برای,خرید,خودرو,کارکرده,باید,چه,کار,کنیم؟, نویسنده : سامان بازدید : 29 تاريخ : يکشنبه 1 تير 1399 ساعت: 11:40

لینک دوستان

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :